Atypické dentální práce

 

Nabídka – Ceník

Snímatelná  protetika-protézy

Nabídka možností a variant postupů - je v detailu popsaná na případech z praxe -stránka viz. níže  a v levé liště stránky webu. V základních bodech zde: Individualizace

Zhotovení náhrad-  Celý postup zhotovení náhrady je možný realizovat v zubní laboratoři.

Cena –  Celková  částka se odvíjí  podle zvolených materiálů a způsobů,podle kterého se budou zuby do náhrady stavět a upravovat tak ,aby takto individuálně zhotovená náhrada pacientovi opravdu vyhovovala.

 

         

Informace k cenám ,k zhotovení práce, objednání se, konzultace atd.: mob: 739 189 038  email: petr.moj@seznam.cz

 

 Fixní  protetika-korunky a můstky

Nabídka možností a variant postupů - je popsaná na stránce viz. níže.

Zhotovení náhrad-celý postup zhotovení náhrady nelze realizovat v zubní laboratoři.

Cena- vzhledem k širokým možnostem použití různých materiálů, se cena stanovuje individuálně ,s přihlédnutím k danému případu podle specifických požadavků pacienta.

 

 

Pacient bydlící daleko- Tahle nabídka individualizace zubních náhrad ,je bez komplikací realizovatelná pro pacienty v rámci celé České a Slovenské Republiky. Bližší informace k tomu, co je zapotřebí pro to udělat mob: 739 189 038

 

Obecně-charakteristika-nabídka možností a variant postupů.

                               

Pro lidi ve středním a pozdějším věku již nejsou typické nádherně bílé, více či méně ukázkově anatomicky uspořádané zuby ,které jsou typické pro děti a mladé lidi.Zuby se s  přibývajícím věkem opotřebovávají,kazí a vypadávají. Proto, přejeli si člověk s přihlédnutím ke svému věku vyrobit zubní náhradu s výrazně bílými zuby, bude to vypadat vždy nepřirozeně. V kombinaci s ukázkově anatomicky srovnanými zuby v náhradě, byť bude udělána sebelíp, vždy bude v ústech daného pacienta náhrada působit uměle a nepřirozeně.Na první pohled bude každému jasné, že jde o umělou zubní náhradu a ne o přirozené pravé zuby.

 

 

Jak vlastně takový přirozený úsměv vypadá? Více zde: Charakteristika přirozeného vzhledu úsměvu (postavení zubů). 

 PROTÉZY

Častou variantou je požadavek na vložení kovových zubů ,inlejí nebo onlejíí do protézy,které rozruší zdání umělého zubního oblouku.

 Možností je ale daleko více.

Lehká rotace jednotlivých zubů může tyto náhrady opravdu změnit tak, že budou působit přirozeněji ,zvláště tehdy, vytvoří li se i určitá mírná asymetrie ve velikostech továrně vyráběných prefabrikovaných zubů,které se pro tyto náhrady používají. Jsou to ale také úpravy a zhotovování nových protéz podle doložených fotografií z mládí,tak aby se konečný výsledek co nejvíce podobal fotografické předloze,kde měl pacient jěště své vlastní zuby. Případně vzhled úsměvu,s kterým byl spokojen.Výše zmíněné prefabrikáty zubů se dají individualizovat. Lze tak do protézy vyrobit vzhledově (tvar i barva) takové zuby,které budou pacientovi esteticky vyhovovat. Je zde také možnost zhotovování protéz podle fotografických předloh zubů jiných lidí u pacientů,kteří nemají své fotografie. Můžou touto formou nastínit představu jak by chtěli ,aby jejich úsměv vypadal. Dále je to dobarvování báze náhrad a mnoho dalších variant a možností jak zhotovit protézu tak,aby v ústech daného jedince vypadala co nejpřirozeněji,přesně  podle jeho představ. Náhradu,s kterou se bude nejen dobře cítit,ale  půjde s ní i dobře jíst a mluvit. Před každým případem je nutná konzultace.

 

 

KORUNKY A MŮSTKY

V podstatě se zde jedná v principu o to samé, co je popsáno u snímatelné protetiky viz. výše na různých případech. Nechce li mít pacient/pacientka zuby ve své nové zubní náhradě udělané tak, že budou srovnané „v ukázkové anatomické řadě“, nabízí se zde několik možností.

1-Zhotovení fixní protetiky podle ,nebo vycházející z fotografií z mládí. Podle původního postavení a tvaru zubů.

2- Fixní můstky a korunky zhotovené dle individuálních přání pacienta. Různá individuální postavení zubů se specifický tvarem atd. Pacienti nemající snímky vlastních  zubů můžou doložit podklady ve formě snímků někoho s podobným vzhledem úsměvu. Popsat jak by si to představovali udělat. Případně si nechat poradit. 

3-Imitace barvy dásně.

4-Zhotovení nové náhrady přesně podle staré- kopírování.

 

U fixní protetiky (kompozitní, keramické a metalo-keramické korunky a můstky) můžou být někdy výše popsané individuální možnosti postupu výroby komplikované. Záleží na dané situaci v ústech. Na počtu, kvalitě a rozmístění pilířových zubů. V případě implantátů také. Stavu alveolární kosti,sliznice atd.. Může se stát, že například daný požadavek pacienta na předsunutí a specifické vyrotování jednotlivých zubů ve frontálním úseku chrupu tak, jak ho měl v mládí nebude možné již realizovat. Vždy se dá ale nalézti alternativní řešení. U těchto případů, je vždy nutná předběžná konzultace.

 

 

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


    

        Informace

      Protézy zhotovené dle

  individuálních přání pacienta

         s účastí pojišťovny.

      Protéza zhotovená dle

 individuálních přání pacientky

      bez účasti pojišťovny.

 Jaký tvar a velikost zubů budu

   mít ve své zubní náhradě ?

   Zhotovení nové náhrady

       přesně podle staré.

   Zhotovení protézy podle

         fotografie z mládí.

   Podle předlohy původního

    postavení a tvarů zubů.

 

 Dolní celková protéza nedrží.

 Nedá se ani pořádně přilepit.

       Uvolňuje se při jídle.

 Zhotovení protézy podle foto-

   grafie zubů jiného člověka.

Zhotovení nové zubní náhrady

  s přihlédnutím k fotografiím

  situace před extrakcí zubů-

          rekonstrukce.

 Imitace přirozené barvy dásně.

 Dobarvování pryskyřičné báze

                protézy.

 Změkčovací silikonová vložka

     tvrdého patra protézy. 

       Celkové snímatelné
     imediátní (provizorní)
      náhrady už nedrží.
  Rebaze. Žena věk 42 let.

 

 

 

      FOTOGALERIE

 

 

 Atypické snímatelné práce.

           Diastema

  Možnosti v postavení zubů.

 

 

 

  Publikační činnost

Celková individualizovaná 

   snímatelná náhrada-

technologický tip pro práci

s konfekčními zuby.     

 Kazuistika:20letápacientka

      po ztrátě všech   

    zubů v horní čelisti.

Moj-Mondok StomaTeam 

               2023 

 

Celkové snímatelné náhrady 
  v současné praxi. Část -1 
             Úvod (pdf.)
     Iva Mondok / Petr Moj
StomaTeam 2/2016 str.39-45

 

Celkové snímatelné náhrady
   v současné praxi.Část-2
  Pacient s nevyhovujícím 
vlastním chrupem,který bude 
       extrahován  (pdf.)
     Iva Mondok/PetrMoj
StomaTeam 3/2016 str.34-40

 

Celkové snímatelné náhrady
   v současné praxi.Část 3
využití fotografií u bezzubého
           pacienta (pdf.).
     Iva Mondok/Petr Moj
Stoma Team 4/2016 str.34-39. 

Celkové snímatelné náhrady
   v současné praxi. Část 4
     individuální přístup k
      pacientovi (pdf.)?
     Iva Mondok/Petr Moj
StomaTeam 5/2016 str.58-64.

  Celkové snímatelné náhrady
     v současné praxi 5. část
    Efektivní využití stávající
    náhrady pro rekonstrukci
        rozsáhlých defektů
    Iva Mondok | Petr Moj
StomaTeam 6/2016 str.70-73

 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология