Atypické dentální práce

 

Nabídka – Ceník

Snímatelná  protetika

Nabídka možností a variant postupů - je popsaná na stránce viz. níže  a v levé liště stránky webu.

Zhotovení náhrad-celý postup zhotovení náhrady je možný realizovat v zubní laboratoři.

Cena –  Celková  částka se odvíjí  podle zvolených materiálů a způsobu,podle kterého se budou zuby do náhrady stavět tak ,aby takto individuálně zhotovená náhrada pacientovi opravdu vyhovovala. Konečná cena od 4000,- do 10000,- Kč za 1 náhradu celkovou,částečnou nebo imediátní. U hybridních náhrad s implantáty,zásuvnými spoji a pod. je cena vyšší. Odvíjí se od ceny použitývh komponentů pro daný implantační systém,výztuží ale také celkově složitější a pracnější pracovní postup. Konečná cena od 15000,- do 45000,- Kč za 1 hybridní náhradu s implantáty,zásuvnými spoji,teleskopy apod.

Objednání-dojíždění-doba zhotovení náhrady více zde.

 

Fixní  protetika

Nabídka možností a variant postupů - je popsaná na stránce viz. níže.

Zhotovení náhrad-celý postup zhotovení náhrady nelze realizovat v zubní laboratoři.

Cena- vzhledem k širokým možnostem použití různých materiálů se cena stanovuje individuálně s přihlédnutím k danému případu.

 

Obecně-charakteristika-nabídka možností a variant postupů.

                               

Pro lidi ve středním a pozdějším věku již nejsou typické nádherně bílé, více či méně ukázkově anatomicky uspořádané zuby ,které jsou typické pro děti a mladé lidi.Zuby se s  přibývajícím věkem opotřebovávají,kazí a vypadávají. Proto, přejeli si člověk s přihlédnutím ke svému věku vyrobit zubní náhradu s výrazně bílými zuby, bude to vypadat vždy nepřirozeně. V kombinaci s ukázkově anatomicky srovnanými zuby v náhradě, byť bude udělána sebelíp, vždy bude v ústech daného pacienta náhrada působit uměle a nepřirozeně.Na první pohled bude každému jasné, že jde o umělou zubní náhradu a ne o přirozené pravé zuby. Jak vlastně takový úsměv vypadá? Více zde: Charakteristika přirozeného vzhledu úsměvu (postavení zubů). 

 PROTÉZY

Častou variantou je požadavek na vložení kovových zubů ,inlejí nebo onlejíí do protézy,které rozruší zdání umělého zubního oblouku. Jde o práce, které budou na první pohled v ústech pacienta „vždy vypadat nepřirozeně“ ale to je ve většině případů jejich účel a důvod použití. Nejedná se o dentální šperky-více, i když je mohou někdy vzdáleně připomínat. Jsou součástí celkového protetického řešení. Nelze je libovolně vkládat a vyjímat jako většinu dentálních ozdob-více.

 

Možností je ale daleko více. Lehká rotace jednotlivých zubů může tyto náhrady opravdu změnit tak, že budou působit přirozeně ,zvláště tehdy, vytvoří li se i určitá mírná asymetrie ve velikostech továrně vyráběných prefabrikovaných zubů,které se pro tyto náhrady používají. Jsou to ale také úpravy a zhotovování nových protéz podle doložených fotografií z mládí,tak aby se konečný výsledek co nejvíce podobal fotografické předloze. Dále je to zhotovování protéz podle fotografických předloh zubů jiných lidí,dobarvování báze náhrad a mnoho dalších variant jak zhotovit protézu tak,aby v ústech daného jedince vypadala co nejpřirozeněji. Specifický tvar a postavení zubů jsou charakteristickým znakem každého člověka.Jak vlastně takový přirozený úsměv vypadá. Více zde: Charakteristika přirozeného vzhledu úsměvu (postavení zubů).

 

KORUNKY A MŮSTKY

Zde má zubní technik daleko větší možnosti vytvořit přirozeně působící náhradu v porovnání se snímací protetikou. Individuálních požadavků od pacientů je zde proto výrazně méně. I přesto nás , čas od času , osloví nějaký pacient s opravdu specifickým požadavkem na individuální úpravu jeho náhrady.

Ve valné většině případů jde o nepříznivé okluzní vztahy, kdy pacient „vykousává“ fasetu z náhrady. Velkou roli zde hrají okluzní vztahy,rozsah preparace(místo pro budoucí náhradu), ale také je to i finanční stránka ,kdy si pacient nemůže dovolit vhodnější a kvalitnější řešení pro jeho individuální skusové poměry. Zubní technik je pak nucen zhotovit kovovou nákusnou část i na jinak bílé viditelné části zubu. Obvykle se to řeší konzultací s pacientem, kdy se společně snažíme nalézt kompromis mezi funkčností a estetikou dané protetické práce.


Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


    

        Informace

      Protézy zhotovené dle

  individuálních přání pacienta

         s účastí pojišťovny.

      Protéza zhotovená dle

 individuálních přání pacientky

      bez účasti pojišťovny.

 Jaký tvar a velikost zubů budu

   mít ve své zubní náhradě ?

   Zhotovení nové náhrady

       přesně podle staré.

   Zhotovení protézy podle

         fotografie z mládí.

   Podle předlohy původního

    postavení a tvarů zubů.

 Zhotovení protézy podle foto-

   grafie zubů jiného člověka.

Zhotovení nové zubní náhrady

  s přihlédnutím k fotografiím

  situace před extrakcí zubů-

          rekonstrukce.

 Imitace přirozené barvy dásně.

 Dobarvování pryskyřičné báze

                protézy.

 Změkčovací silikonová vložka

     tvrdého patra protézy. 

       Celkové snímatelné
     imediátní (provizorní)
      náhrady už nedrží.
  Rebaze. Žena věk 42 let.

 

      FOTOGALERIE

 Atypické snímatelné práce.

     Atypické fixní práce.

           Diastema

  Možnosti v postavení zubů.

Výrobky s omezenou zárukou.

 

Publikační činnost

Celkové snímatelné náhrady 
  v současné praxi. Část -1 
             Úvod (pdf.)
     Iva Mondok / Petr Moj
StomaTeam 2/2016 str.39-45

 

Celkové snímatelné náhrady
   v současné praxi.Část-2
  Pacient s nevyhovujícím 
vlastním chrupem,který bude 
       extrahován  (pdf.)
     Iva Mondok/PetrMoj
StomaTeam 3/2016 str.34-40

 

Celkové snímatelné náhrady
   v současné praxi.Část 3
využití fotografií u bezzubého
           pacienta (pdf.).
     Iva Mondok/Petr Moj
Stoma Team 4/2016 str.34-39. 

Celkové snímatelné náhrady
   v současné praxi. Část 4
     individuální přístup k
      pacientovi (pdf.)?
     Iva Mondok/Petr Moj
StomaTeam 5/2016 str.58-64.

  Celkové snímatelné náhrady
     v současné praxi 5. část
    Efektivní využití stávající
    náhrady pro rekonstrukci
        rozsáhlých defektů
    Iva Mondok | Petr Moj
StomaTeam 6/2016 str.70-73

 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология