Zhotovení nové zubní náhrady s přihlédnutím k fotografiím situace před extrakcí zubů-rekonstrukce.

Charakteristika případu.

Naše pacientka měla paradentózu ve velmi pokročilé fázi. Všechny zuby bylo nutné extrahovat. Vzhledem k tomu,že bere léky,které zabraňují srážení krve,byla situace o to více komplikovaná. V první fázi se pacientka dostavila do zubní laboratoře,kde jsem udělal kompletní fotodokumentaci situace v ústech. Pacientka má velké,typicky tvarované první horní řezáky. Tvoří charakteristický znak celého úsměvu,ale i prvního dojmu,když se jí podíváme do tváře.Změřil jsem tedy šířku a výšku zubů ve frontálním úseku a následně vybral nejvhodnější garnitury, z kterých  vyberu nejvhodnější zuby. V daném případě SuperLux A1 1/60 ,A1 1/27 a A2 1/27-na tmavší špičáky. Ty budu následně podle fotografií zubů broušením ještě více individualizovány tak,aby se svým vzhledem co nejvíce podobaly původním zubům,které měla pacientka v ústech. Poté na specializovaném pracovišti následovala extrakce zubů a 2 měsíční pauza nutná ke zhojení sliznic alveolu.

Druhá fáze. V ordinaci ošetřujícího lékaře byly sejmuty otisky situace,s kterými se pacientka dostavila do zubní laboratoře. Všechny další úkony dělám v zubní laboratoři.

Třetí fáze. Zhotovení skusu. Pacientka se dostaví do zubní laboratoře,kde stanovíme výšku skusu.

Čtvrtá fáze: Zahrnuje postavení zubů do zkoušky ve vosku. Zuby jsou individuálně upravené a postavené tak,aby konečný výsledek odpovídal původnímu postavení zubů pacientky. V této fázi navštíví pacientka laboratoř. Náhrada se vyzkouší. V daném případě jsem zuby několikrát mírně poupravoval tak, aby byl výsledek co nejlepší. V závěru této návštěvy jsem po odzkoušení a nutné úpravě zkoušky ve vosku sejmul biofunkční otisky. Následuje dohotovení náhrad.

Zubní náhrady jsou zhotoveny z velmi odolného polyamidu s příměsí akrylátu Deflex M10. Tento materiál umožňuje zachytit mnoho detailů sliznice. Celkově mohou být obě náhrady hodně vybroušeny. Nejsou hrubé a těžké (klasická pryskyřice),vše je tenčí a lehčí.

V detailech je vidět především specifická úprava labiálních ploch velkých řezáků. Špičáky v obou náhradách jsou záměrně o stupeň tmavší. I u zdravých zubů jsou špičáky vždy o něco tmavší.

Pátá fáze: Předání celkových náhrad pacientce je poslední nutnou návštěvou,kterou musí pacientka absolvovat.  Náhrady pacientce předávám. Vyzkouší se v ústech. V případě potřeby mírně přibrousím a vyleštím. Pacientka je poučena o všem co souvisí s užíváním celkových snímatelných náhrad a odeslána ke kontrole do zubní ordinace,kde ještě výsledek posoudí ošetřující lékař.

Podobné případy bývají obtížné. Zvláště když nejsou k dispozici fotografie původního paradentózou neporušeného postavení zubů. Z fotografií před extrakcí se dá vyčíst hodně,ale né úplně vše.  Výraznou měrou v tomto případě pomohli rodinní příslušnici,kteří pacientku znají dlouho. Manžel výrazně přispěl názorem u stanovování výšky skusu,tak aby obličej manželky vypadal co nejpřirozeněji. Dcera zase pomohla při konečné úpravě zubů ve zkoušce.

Závěrem bych chtěl naší pacientce poděkovat za možnost prezentace případu. Za možnost zveřejnění jejich fotek (i s celým obličejem). Petr Moj

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 

 

      Další případy.

Paradentóza. Zhotovení náhra-

dy s přihlédnutím k fotografiím

s původním postavením zubů.

 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология