Periodic Table of the Elements

V dentální praxi se používá celá řada prvků,kovů a slitin. Jsou aplikovány v různých formách. Ve formě slitin,pomocných materiálů,ale také k výrobě implantátů a chirurgických nástrojů apod.

V laboratoři používáme celou řadu kovů a jejich slitin. V rámci spolupráce s veterináři stále častěji nachází uplatnění  vysoce odolné materiály, jako je tantal,titan,niob a zirkonium v různých formách atd..

 

Tato stránka je věnována tvorbě kompletní  sbírky periodické tabulky prvků.

 sbírka bude mít  vzdělávací  a pracovní funkci.

Vzhledem k tomu,že fixní protetika je založená na zpracování kovů a slitin,byla by škoda se nepokusit podobný projekt realizovat. 

 

Vzdělávací funkce- pro studenty  bude sloužit v podobě názorné ukázky jednotlivých prvků v různých formách a podobách-ukázkové vzorky.  

 

Pracovní funkce-laboratoř je technologicky vybavena k práci se standardními dentálními  kovy a slitinami, ale také  i s tak tvrdými a pevnými kovy ,jako je Molybden,Titan,Niob,Wolfram,Zirkonium a Tantal včetně jejich slitin atd.

 

 

                     Periodic Table of the Elements

                                                               A Virtual Museum

H                                                                                                            He

Li   Be                                                                       B          O    F    Ne

Na  Mg                                                                     Al    Si    P        Cl    Ar

   Ca   Sc  Ti     V    Cr    Mn   Fe   Co   Ni    Cu   Zn   Ga  Ge   As    Se   Br   Kr

Rb  Sr    Y   Zr    Nb   Mo   Tc   Ru   Rh   Pd   Ag   Cd    In   Sn   Sb   Te    I    Xe

Cs   Ba   .    Hf   Ta    W    Re   Os    Ir    Pt   Au   Hg   Tl    Pb   Bi    Po   At    Rn

Fr   Ra   ..   Rf    Db   Sg    Bh   Hs   Mt   Ds   Rg   Cn   Nh   Fl    Mc   Lv   Ts   Og

         .  La  Ce    Pr   Nd    Pm  Sm   Eu   Gd   Tb   Dy   Ho   Er  Tm   Yb   Lu

         .. Ac  Th    Pa   U     Np   Pu   Am  Cm   Bk   Cf    Es   Fm  Md   No   Lr   

 

                                                                     Nově doloženo.

                          26.2.2021 Radium Bromatum,Native Gold Nuggets,Round Flexible Copper Braid.

                                                      15.2.2021 Seiko watch with Promethium

                              12.2.2021 Iridium sample,Native Sulphur,Germanium discs,Deuteium Tube

                       24.1.2029 Uranium Containing Dentures ca.1950 Ceramic teeth with gold-plated pins.

                                                        Cinnabarit with native mercury

                                     18.1.2021 Lead 3N5 30g -Galena samples 180g Madan-Bulgaria 

                          16.1.2021 Sulphur cast sample 50g,Silicon carbide, Antimon 54g Antimonit 33g,

                                            Antique Doramad Radioactive Toothpaste ca.1940-1945

                                        12.1.2021 Gold Wire,Palladium Foil samples, Mg Flash Lamp

                                         5.1.2021 Radium-Plutonium Samples,Fullerene crystal 70g

                                                               31.12.2020 Gold Samples

                                           24.12.2020 Lead Crystal Druse 18g - Cast sample 87g

                                         22.12.2020 Cadmium Zone refined bar,Copper anode balls,

                                                      Ni-Co Evaporation pellets,Y Arc pellets

                                             21.12.2020 Distilled dendritic crystals Zn-Cd-Sr-Ca-Ba,

                                                                 Tantalum chunks 217g

                           18.12.2020 Niobium Wire,Mercury Dental Amalgam capsules,Nickel Spark Plug

                   8.12.2020. Thorium sample-Magnetron,Zirconium wire,Mercury-Dental Amalgam Capsules,

                                             Tin crystal cluster 135g - Tin crystals, Lithium sample.

                 30.11.2020 Powder Cu, Rhodium Wire, W mechined piece-pin and Ti Toothpick +Gold sample.  

 

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 

 

 

 

Hlinitan Stroncia obohacený
    prvky vzácných zemin.
  LumiNova (Swiss Super)

        Informace

 

        Poděkování za dar
 ukázkových vzorků prvků.

     

 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология