Veterinární protetika

Veterinární stomatologie-protetika

NABÍDKA - CENÍK

FAKTORY DŮLEŽITÉ PRO PROTETICKÉ OBNOVENÍ DEFEKTU.

Začlenění náhrady do okluzních vztahů vyžaduje důkladné seznámení se s anatomickými specifiky ve tvarech a funkci jednotlivých zubů pro daný druh zvířete. Rozdíl mezi zvířecím a lidským chrupem spočívá především v tom, že se na jednotlivé zuby chrupu přenáší tlak a síla nutná k oddělení sousta v diametrálně odlišném směru. U bunotních stoliček člověka, které slouží k rozmělnění potravy, se okluzní síly přenáší rovnoměrně v podélné ose z náhrady přes zub na kost. Pro carnassial zuby šelem, je charakteristická sekodontní funkce a účast na canino - sectorial komplexu. Několikanásobně větší síla a tlak, které jsou nutné k ustřihnutí-utrhnutí sousta, se přenáší kolmo ve směru páčivém vůči povrchu zubu a případné náhrady. Pro obnoveni funkce zubu a dlouhou životnost náhrady je nutná nejen individuální redukce velikosti náhrady ke zmírnění přenášeného páčivého tlaku, okluzní a střihové síly, ale také volba vhodné protetické náhrady a materiálu, který bude použit k výrobě.

VARIANTY A MOŽNOSTI OŠETŘENÍ ZUBU-Ů PROTETICKOU NÁHRADOU.

V protetické oblasti veterinární stomatologie můžeme části zubu,nebo celého zubu, ale také celé skupiny zubů nahradit inleji,onleji,protetickou korunkou ,ale také zubním můstkem. Pro výrobu těchto zubních náhrad lze zvolit různé materiály, ze kterých budou následně tyto protetické výrobky zhotoveny. Tyto zubní náhrady dělíme podle materiálu ,ze kterých budou vyrobeny do několika základních skupin, pro které jsou charakteristické určité vlastnosti a možnosti indikace.

CELOKOVOVÁ FIXNÍ PROTETIKA

Obnovení náhradami typu, korunka, korunka kotvená čepem, polokorunka, ale také různé varianty a modifikace náhrad typu onlej-inlej nabízí jedinečnou možnost ochrany ošetřeného zubu před dalším poškozením. Specifické vlastnosti kovů umožňují vytvořit odolnou protetickou náhradu, která bude funkčním, dlouhodobým a trvanlivým řešením pro zvířecího pacienta.

SLITINY NA BÁZI CHROM-KOBALT-MOLYBDEN-WOLFRAMU

nabízí mimořádně pevné a tvrdé slitiny, které jsou pro vysokou chemickou odolnost Cr-Mo-W velmi odolné proti korozi. Tyto slitiny jsou biologicky inertní, hypoalergenní a nedráždivé. Mechanická odolnost předurčuje tyto slitiny pro zvláště namáhanou protetiku, která je nutná především při obnově carnassial zubů šelem.

ZLATÉ SLITINY

Zlato je již dlouhou dobu součástí dentálních slitin. Tyto slitiny s vysokým obsahem zlata, doplněné paládiem a platinou nabízí dokonalý biokompaktibilni a korozi nepodléhající materiál. Zlato je příliš měkké, proto jsou tyto slitiny méně odolné. Pro mechanickou odolnost jsou tyto slitiny vhodné na obnovu bunodontních stoliček a méně namáhanou protetiku.

Indikace - rozsah: od jehlovitých zubů malé kočky domácí (Felinae) až po carnassial zuby velkých kočkovitých šelem (Pantherinae). Celokovová protetika je také jedinou možnou variantou pro jedince s tendencí kousat klec či jinými destruktivními zvyky.

KOVOKERAMICKÁ KORUNKA

Keramika nabízí možnost vytvoření dokonalé kosmetické náhrady v přirozené barvě okolních zubů. Pro tvrdost spojenou s křehkostí porcelánové vrstvy je aplikace tohoto typu protetického obnovení doporučována pouze pro frontální zuby zvířecího pacienta.

ZIRKONOVÁ KORUNKA

Zirkonium je nejsilnější a nejtvrdší modifikací keramické hmoty , která umožňuje zhotovit celokeramickou náhradu v barvě původního zubu, té nejvyšší kvality. Vzhledem k velmi vysoké pevnosti ytriem stabilizované Y-TZP konstrukci korunky (tvz. schopnost transformačního zpevnění - více) můžeme tento materiál použít v rozsáhlejší indikační šíři , než nám nabízí kovokeramika.
Indikace-rozsah: namáhaná protetika, konstrukce můstků,carnassial PM4 /m1

KOMPOZITNÍ- KOVOKOMPOZITNÍ KORUNKA

Kompozitní plasty jsou pevné a odolné materiály umožňující vytvořit estetickou náhradu v barvě původního zubu. Kompozitní plasty jsou stejně jako keramika doporučovány pro méně namáhanou protetiku frontálních zubů.

Úspěšnost a trvanlivost obnovení dentálního defektu zvířecího pacienta keramickou nebo kompozitní náhradou je závislá na celé řadě faktorů, s kterými musí být chovatel předem obeznámen. Například možnost selhání protetického obnovení při kontaktu s tvrdým materiálem (kost, dřevo-aportování, destruktivní chování atd.)

Všechny materiály používané laboratoří vyhovují základním požadavkům ve smyslu nařízení vlády Č.336/2004Sb. a mají prohlášení o shodě nebo registraci SÚKL.

Ceník: Ceny veterinární protetiky jsou odvozené z cen humánní protetiky. V případě Vašeho zájmu navázat spolupráci, ceník s kompletní nabídkou výrobků, dodací termíny a průvodní zakázkový formulář posílám poté, co mi napíšete. Soubory zasílám e-mailem pouze ošetřujícímu lékaři.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 

         Informace

Opotřebení zubů.

      Opotřebení zubů.

Zubní terminologie

      Zubní terminologie  

Definice pro standardizované měření a popis zubů.

Definice pro standardizované

     měření a popis zubů.

     Značení zubů:

         schémata

         Čeleď-psovití

       Čeleď-kočkovití

        Čeleď-primáti

        Ke stažení

       Fotogalerie

 Ukázka veterinární protetiky

  Protetické práce u koček

    Protetické práce u psů

       Mini implantáty

  Publikační činnost

Studie liščích zubů článek v StomaTeam 3-2010

   Studie liščích zubů (pdf)
                Petr Moj
 StomaTeam 3/2010 str.52-53

 Zhotovení otisků

      zubů u zvířat.

 Sejmutí otisků zubů u zvířat.

 Otiskovací lžíce(velikost lžíce)-LPdental -ЛПдентал

Otiskovací lžíce-velikost lžíce.

        Síla stisku

     zubů čelistmi

          u zvířat

 Síla stisku zubů čelistmi u zvířat

      Síla stisku čelistí.

 

 

    

 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология