Sejmutí otisků zubů u zvířat.

Úvod:

Snímání otisků u zvířat vychází ze základu snímání otisků v humánní stomatologii. S tím rozdílem,že pacient je vždy v celkové anestezii. Samozřejmě vše má svá charakteristická specifika.

Otiskovací hmoty typy:

Algináty – Jsou nejlevnější.Vhodné pro otisky na ortodontické aplikace ,nebo drobnější, méně náročné fixní protetické práce. Tato hmota po 48 hodinách podléhá tvarové deformaci.Do té doby se musí otisk vylít sádrou. Není li v možnostech pošty ,případně jiných přepravců doručit otisky laboratoři ,musí ošetřující lékař, chce li tuto hmotu i přesto používat, vylít následně v ordinaci otisk sádrou.

Silikony  – univerzální,nejčastěji používané pro všechny typy běžných prací. Není ani tak důležité, jde li o typ A,C nebo K atd. Tvarové deformaci podléhají minimálně.Otisk se může odlít i  po 7 dnech bez ztráty kvality.

Vinylpolysiloxany (VPS)-nejkvalitnější otiskovací hmoty,které nepodléhají po vytvoření otisku tvarové deformaci.Otisk se muže následně odlít opakovaně kdykoliv. Tato hmota se používá především na složité práce s implantáty,velké fixní práce, náročné na přesnost.  Otisk je možné odlít libovolně kdykoliv znovu.Tato hmota má nejlepší reprodukci detailů ,zároveň je ale taky nejdražší.Zvláště u velkých psů a exotické zvěře, je cena VPS limitujícím faktorem, zdali hmotu v daném případě použít.

Sejmutí otisku:

Bez otiskovací lžíce - „Z volné ruky“. Zhotovují se takto pouze menší otisky,pro méně náročné práce ve frontálním ,nebo distálním úseku chrupu. Tyto částečné otisky čelisti se  zhotovují  pro fixní práce,protetické korunky a můstky,ale také pro modely,na kterých se budou zhotovovat ortodontické aplikace-rovnátka.Zároveň tato alternativa otiskování umožňuje sejmutí otisku i při výrazné disparaleitě dolních špičáků,kdy jiné metody otiskování obvykle selhávají.

Pracovní postup:

Přiložená fotodokumentace názorně demonstruje sejmutí otisků „z volné ruky“, metodou dvojího otiskování. Použitá otiskovací hmota je standardní K silikon. U hmot na bázi VPS je postup stejný.Při použití alginátů se postup liší pouze v tom ,že se nepoužívá metoda dvojího otiskování,celý další pracovní postup otištění je  shodný se silikony.

Smísíme solid (putty) s aktivátorem.Z této hmoty zhotovíme základ báze celého otisku, u kterého nebude použita otiskovací lžíce. Základ děláme vždy mohutnější,masivnější ,tak aby snadno nepodléhal tvarové deformaci.

U otiskování je lepší,když má lékař asistenta,který přidrží tlamu psa ve vhodné poloze. Lékaři to umožní lépe přitlačit oběma rukama otisk k zubům. Volnými prsty může následně neztuhlou hmotu ještě více dotlačit pod zuby k dásním tak ,aby výsledný otisk byl celistvý, bez výraznějších nedotisknutých úseků. U otisků,podle kterých se budou následně zhotovovat specifické ortodontické aplikace, je důležité bezchybně otisknout i  část dásně pod zuby.

Po ztuhnutí hmoty se otisk sejme. Pečlivě se musí očistit od zbytku slin vyfoukáním pomocí stlačeného vzduchu.Tato fáze je důležitá.Zbytky slin mohou zapříčinit následné špatné spojení vykreslovací hmoty se solidem(putty),nebo jiné defekty v otisku. Po očištění otisku smísíme krém (light body)s aktivátorem.

Takto namíchanou vykreslovací hmotou vyplníme vnitřek otisku ze solid (putty). Přistoupíme ke zhotovení detailního otisku. Vložíme otisk zpět do tlamy psa. Přitlačíme pomalu silou tak,aby hmota mohla zatéci do těch nejužších míst, ale zároveň také vytéci spolu s vytlačujícími se vzduchovými bublinkami. Otisk přitlačujeme až do úplného ztuhnutí hmoty. V opačném případě by se otisk mohl uvolnit a do ztuhnutí hmoty takzvaně „protáhnout“. Sádrový model z takto zhotoveného otisku bude mít všechny zuby deformované,delší než ve skutečnosti jsou. Model nebude použitelný.

Otisk může i po prvním otištění vypadat dobře s precizním vykreslením detailů. Toto zdání může být zavádějící,svádí  nepoužít druhou vykreslovací hmotu. Otisk je na pohled bezchybný ,ale tvarově nemusí být přesný. Úskalí problému tkví v tom,že nepoužíváme nyní otiskovací lžíci,která by při tuhnutí vyvíjela na solid konstantní tlak ze všech stran. My přitlačujeme tuhnoucí hmotu prsty,kterými zároveň otisk tvarujeme.Vyvíjíme a uvolňujeme prsty tlak na tuhnoucí hmotu,kterou zároveň při tuhnutí částečně deformujeme.Teprve až krém,druhá vykreslovací hmota, pevně zafixuje tvar otisku se všemi detaily.

 

S otiskovací lžíci – individuální určenou pouze pro veterinární stomatologickou praxi.Zhotovují se takto částečné ,ale i celé otisky čelistí pro náročné práce, u kterých je důležité mít otisk,který nebude podléhat tvarové deformaci. Zároveň také tyto speciálně vyráběné otiskovací  lžíce umožňují efektivní sejmutí otisků celých čelistí od malých koček domácích ,až po největší kočkovité šelmy z rodu Panthera.

Před sejmutím otisků je nutné zajistit vhodné otiskovací lžíce. Pro psovité (Canidae) se s obtížemi  dají obstarat prefabrikované otiskovací lžíce u dodavatelů veterinárních potřeb. Druhou možností je nechat si k případu zapůjčit individuální otiskovací lžíce. Ve spolupráci s námi nabízíme možnost zhotovení otiskovací lžíce od malých koček domácích až po největší kočkovité šelmy.

Jak velké otiskovací lžíce potřebuji? Více zde: Otiskovací lžíce

Před sejmutím otisků je nutné vyzkoušet velikost otiskovacích lžiček. Vložením do tlamy zjistíme ,zdali nejsou příliš dlouhé,široké ,nebo vysoké. Jsou vyrobeny z plastu. Vždy se dají přibroušením ,nebo nahřátím  ještě více individuálně zadaptovat k danému případu.V humánní stomatologii je navrženo pár velikostí pro efektivní otisky u člověka. Ve veterinární stomatologii to bude vždy složitější . Jenom pes má mnoho ras s různými velikostmi  a tvary čelistí.V reálné praxi, zadá li lékař přesné údaje pro výrobu lžíce laboratoři ,se lžíce upravuje opravdu minimálně.                                                                                            

Fáze sejmutí otisků je totožná s otiskováním „z volné ruky“ bez otiskovací lžíce. Pro ortodontické  případy je možnost použití alginátových hmot. U fixních prací používáme metodu dvojího otiskovaní pomocí silikónu, nebo hmot na bázi vinylpolysiloxanu.

Takto zhotovené otisky umožňují otisknout nejen části čelistí ,ale i celé otisky čelistí s mimořádnou přesností,které by bez otiskovací lžíce nebylo možné docílit.

Velké otisky- exotická zvířata. V této fázi zákroku nabízíme možnost plné aktivní účasti. Dodání otiskovacích lžiček,poskytnutí otiskovacích hmot,technická podpora. Více zde: Otiskovací lžíce.

U velkých otisků, vzhledem k ceně otiskovacích hmot, lze přistoupit k různým alternativám otiskování. Pantherinae - otištění čelistí obnáší použití 1 až 5kg otiskovací hmoty. Lze zde alternativně zhotovit otisk se solidovou (putty) bází z levnějšího C ,nebo K silikonu ,v kombinaci s krémem (light body) na bázi vinylpolysiloxanu. Stejně tak u alginátu se dají použít zpomalovače tuhnutí, usnadňující manipulaci s velkým množstvím rozmíchané hmoty.

 

S otiskovací lžíci-konfekční použitou z humánní stomatologie. Lze takto efektivně zhotovit otisky pro frontální korekce chrupu. Otisky celé čelisti jsou vzhledem k nevhodnému tvaru otiskovací lžíce problematické. Výhodou je rychlost zhotovení otisku. Lékař nemusí čekat na individuálně zhotovenou otiskovací lžíci. Nevýhodou může být také větší množství spotřebované otiskovací hmoty.

 

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология