Definice pro standardizované měření a popis zubů

Měření jednotlivých zubů

Jiná měření dentice

Jména,synonyma,bližší umístění vrcholů,stylů a jiných částí zubů

 

A

additional conules: další menší vrcholy na hřebenech spojující se s hlavnímí vrcholy

anterior: směrem mediálním-přední

Anterocone: malý vrchol na přední části předních zubů

aproximal: styčné plochy mezi zuby

axis:osa

B

basin: umývadlo

buccal cusp:  upper Paracone,  lower  protoconid

buccal: stana laterálních  zubů přivrácená k líci

bunodont: zuby s nízkými kulatými vrcholy (primates,pigs,rocoons,bears atd.)

C

caniform: sformovaný jako špičák

canino-sectorial complex:  úloha špičáků a trháků zabezpečující maximální účinnost chrupu

                                                 šelem a maximální sílu stisku.

Carabelli: vrchol

carnassial: dens sectorius: trhák šelem

cingulum: police smaltu, hřeben  táhnoucí se kolem vnějšku horní stoličky.

cingulid: police smaltu,, hřeben táhnoucí se kolem vnějšku dolní stoličky.

cervical: týkající se krčkové části zubu

 cone: kužel- vrchol

conule-conulid: konus(e.g.metaconule) menší vrcholy na hřebenech spojující se s hlavním

                              vrcholem.

cranialis: směrem vzhůru(k lebce)syn.superior

crenulation:  vroubkování na povrchu skloviny

crista  (cristid):  hřeben .Předpona označuje umístěn í(e.g.entocrista)

crictid obligua: šikmý hřeben smaltu na nižších stoličkách jdoucí šikmo z hypoconid dozadu                 

                           trojúhelníkovém

cusp:  vrchol( špičatý či kulatý) vyčnívající na okluzní ploše zubu

D

Dens sectorius: trhák šelem

diastema: prostor či mezera  mezi zuby

distal: směrem dozadu od střední čáry.

distolingual cusp: lower hypoconid a entocid upper Hypocone

dorsalis:směrem dozadu (k zádům) posterior

Dx:směrem v pravo

E

ectoflexus :synonym :median cleft- střední rozštěp

eighth cusp: osmý vrchol vyčnívající na okluzní ploše zubu

ento-: ento-předpona označujíci významnější útvar (e.g.Entocrista,entoconid)

entoconid: vrchol na jazykovém lemu talonid nižších  stoliček

F

first :první

flexus:  rozštěp,zářez (e.g.hypoflexid ,ectoflexus)

fossa: příkop-jamka

frontal: týkající se předních zubů (cannine,incisor)

H

heel: pata-formující se nový vrchol

hypo-: stříkačka-předpona označující významnější útvar (e.g.Hypocone)

Hypocone:vrchol na pozdějším jazykovém povrchu horních stoliček.Dist.expanze cingulum,

                   formování paty či drápu,obvykle předstuvuje nový vrvhol.

hypoconid: lowerdistal cusp- vrchol na postraním lemu talonid nižších stoliček

horizontal: podélný směr

I

-id: přidaný k jménu signalizuje významnější vrchol zubu dolní čelisti(e.g.protoconid)

inter :označující  mezi-uprostřed  (e.g. interconule)

 

K

kaudálně: směr k dolnímu okraji trupu (inferior)

L

labial: strana frontálních zubů přivrácená  ke rtu

lateral: týkající se zadních zubů (premolár,molar)

Laterocone:  malý vrchol na postraní straně předních zubů

lingual cusp : upper Protocone

lingual:ploch přivrácená  směr k jazyku u dolních frontálních zubů

loph (lophid): příčné hřebeny na stoličkách-vytvořené prodloužením(a někdy

                           tavením) vrcholů předpona popisuje umístění (e.g.mesoloph)        

lower jaw: týkající se dolní čelisti

M

median cleft: střední rozštěp synonymum:ectoflexus

Mediocone : malý vrchol na přední části předních zubů

mesial: směr dopředu ke střední čáře

meta-: meta-předpona označující významnější útvar (e.g.Metacone)

Metacone :upper distobuccal jeden ze tří primárních vrcholů na koruně horních stoliček-nal.

                      na pozdějším bukálním(vnějším zpět)rohu zubu.

metaconid:  lower mesiolingual cusp

Metacrista:hřeben smaltu jdoucí od Metacone v horních stoličkách primitivních eutherians a

                     brzkých primátů.

N

noth: zářez

O

obliguus:  šikmý , kosý

occlusal: týkající se vrcholové plochy laterálních zubů.

oral: (palatinal-lingual)-do dutiny ústní

P

palatinal: plocha přivrácená k jazyku u horních frontálních zubů

para-: rodička-předpona identifikující významnější útvar (e.gParacone)

Paracone: upper mesiobuccal jeden ze tří vrcholů na korunách horních stoliček:nalezený na

                  střední bukální (vnější přední straně)roh zubu.

paraconid: vrchol na středním jazykovém povrchu nižších stoliček

Paracrista: hřeben smaltu jdoucí z Paracone v horních stoličkách primitivních savců a brzkých

                   primátu.

post-:  předpona adv.vzadu,potom,později (e.g.Postmetacrista)

posterior:  směrem distálním-viz. dorsalis

Posterocone: malý špičatý vrchol vzadu předních zubů

Posterocingulum: hřeben smaltu jdoucí z distálního jazykového rohu Protocone do cingulum

                              -nannophitex rýha u primátu.

postfossid: synonymum pro trigonid basin

Protofossa: synonymum pro Trigon basin

proto-:  proton-předpona identifikující významnější útvar (e.g.Protocone)

Protocone :upper mesiolingial jeden ze tří hlavnich vrcholu horních stoliček-nalezaný na ling.

                     straně zubu.

protoconid:lowermesiobuccal jeden ze tří vrcholů na přední  trojuhelníkové části nižších stol.

                       nalezený na bukální straně zubu.

Pseudohypocone:tento typ vrcholu se vyvíjí skz rozštěp Protocone,na rozdil od pravdivýhypo

                               cone,který vzejde z cingulu,nalezený v eocénu notharctines.

Q

quadritubercular:  mít 4 vrvholy odkazuje na čtyřhranou přibližně čtvercovou stoličku

R

ridge:  hřeben

rostrálně (rostálně):směrem dopředu k čenichu

S

sagitálně:sagittalis-směrem k spodině lebeční (dorzálně)

scissor-shear function : stříhová- nůžková funkce při pohybu čelistí-zuby mají ostré okraje

                                        (především trháky šelem-carnassial)

seco-dont:sekací,řezací- nůžková funkce při pohybu čelistí-zuby mají ostré okraje (dens

                    sectorial-carnassial)

shelf:  police

sin: směrem v levo

stylar cusp:  stylový vrchol synonymum: Stylocone

stylar shelf:stylová police-rozšíření smaltu na zubech horní čelisti.Je to expanze cingulumu

                     -to často nese malé vrcholky-styly (styles-každý s vlastním jménem)

                  

-style-styl: menší vrcholy patřící cingulu-cingulid:pojmenovaný po souvisejícim velkém

                     vrcholu(e.g Protostyle či protostylid)

Stylocone: stylový vrchol-kužel synonymum: stylar cusp

sulcus gingivalis: žlábek mezi povrchem zubu a dásní (pes hloubka 1-3mm kočka 1mm)

superior:směrem vrhůru (k lebce)

T

talon: dráp-formující se vrchol

talonid shelf : heellike police-krčkový útvar na stoličkách dolní čelisti.

talonid:pozdější heellike část nížších stoliček dolní čelisti.

talonid basin:vyvíjí v pozdějším konci zubu-to je obklopené 3 vrcholy hypoconid,entoconid                      

                         mezi nimi hypoconulid

triangular: trojuhelníkové

Trigon:  trojúhelník-část horních stoliček tvořena vrcholy Protocone,Metacone a Paracone.

               může se jednat o primary Trigon - secundry Trigon-Trigon basin.

trigonid:přední trojúhelníková část nižších stoliček obsahuje paranocid,protonocid a meta-

                conid.

tribosphenic:pozice setkání při mumlání protoconehorního zubu uzavírá s talonid povodim

                        dolního zubu. Pozice Trigon-talonid basin.

Tritubecular:  odvolávat se na horní tribosphenic stoličku

tuberculum:  hrbolek

tuberculum sextum:  šestý hrbolek synonyma:metalophid,protolophid

 tuberculum intermedium :mezihrbolkový prostor  synonym:postenoconulid

U

upper jaw: týkající se horní čelisti

-ule  :přípona označující menší vrcholy(e.g.hypoconule)

V

ventralis:směrem dopředu od středové osy-anterior

vertical: příčný směr

vestibular: (buccal-labial)- do dutiny ústní

 

Names, synonyms, approximate location of cusps, styles and other parts of teeth in alphabetic order (location on the tooth: see figure 12.2):

...id: suffix added to terms concerning lower dentition (Swindler 1976)

...conule, ...conulid (for instance metaconule, hypoconulid): minor cusps on the crests connecting the principal cusps (Swindler 1976)

...style, ...stylid: minor cusps belonging to the cingulum or cingulid if present; named for the related large cusps, e. g. protostyle or protostylid (Swindler, 1976).

Carabelli cusp: see under protostyle

cingulum, cingulid, see also under ...style: "girdled the primitive tooth; portions of it may still be present on teeth of extant primates. When present, these structures are noted by the suffix "style (stylid)" and are named for the related cusp, e. g. protostyle or protostylid (Swindler, 1976).

Cristid obliqua (Szalay 1969): lower jaw (Swindler, 1976)

Cusp, cusplet (Hornbeck and Swindler 1967): tooth structure having structural or functional occlusal areal components delimited by developmental grooves and having independant apexes (Swindler 1976).

Distoconulus (Remane, 1960); synonym: postentoconule (Hershkovitz 1971): upper jaw.

Distostyle: see under metastyle

Distostyle (P2-4) (Kinzey 1973): upper jaw (Swindler 1976)

Distostylid: see under hypoconid

Ectostyle-1: see under mesostyle

Ectostylid (Kinzey 1973): lower jaw (Swindler, 1976)

Entoconid (Osborn 1907): lower jaw (Swindler, 1976)

Entocrista (Hershkovitz 1971): upper jaw (Swindler 1976)

Eocone: see under paracone.

Eoconid: see under paraconid.

Epicone: see under protocone.

Epiconid: see under protoconid

Hypocone: upper jaw. The distal expansion of the cingulum, forming a heel or talon, commonly presents a new cusp: the hypocone (Swindler 1976)

Hypoconid (Osborn 1907), synonym: distostylid (Vandebroek 1961): lower jaw (Swindler 1976)

Hypoconulid (Osborn 1907), synonym: parastylid: lower jaw (Swindler 1976)

Hypoflexid notch (Schwartz, Beutel 1995): Definition? Structure in the region of contact of cristid obliqua and metaconid?

Interconule: see under postprotostyle

Mesiostyle: see under parastyle

Mesostyle (Osborn 1907), synonym: ectostyle-1 (Hershkovitz 1971): upper jaw.

Metacone (Osborn 1907): upper jaw. Absent in most extant primates (Swindler 1976)

Metaconid (Osborn 1907): lower jaw (Swindler, 1976)

Metastyle (Osborn 1907); synonym: distostyle (Vandebroek 1961): upper jaw. (Swindler 1976)

Metaconule (Osborn 1907); synonym: plagioconule (Vandebroek 1961): upper jaw. Absent in most extant primates

Metalophid: see under tuberculum sextum

Paracone (Osborn 1907); synonym: eocone (Vandebroek 1961): upper jaw. Absent in most extant primates

Paraconid (Osborn 1907); synonym: eoconid (Vandebroek 1961): lower jaw. Absent in most extant primates (Tarsius excepted) (Swindler, 1976)

Paracristid (Szalay 1969): lower jaw (Swindler, 1976)

Paraconule: see under protoconule

Paralophid: see under postentocristid

Parastyle (Osborn 1907); synonym: mesiostyle (Vandebroek 1961): upper jaw (Swindler, 1976)

Parastylid: see under hypoconulid

Plagioconule: see under metaconule

Postentoconule: see under distoconulus

Postentoconulid: see under tuberculum intermedium

Postentocristid (Hershkovitz 1971); synonym: paralophid (Van Valen, 1966): lower jaw (Swindler, 1976)

Postfossid: see under trigonid

Postmetaconulid: see under protostylid

Postmetacrista (Szalay 1969): upper jaw (Swindler, 1976)

Postmetacristid (Szalay 1969); synonym: prefossid (Van Valen, 1966): lower jaw (Swindler, 1976)

Postprotostyle (Kinzey 1973); synonym: interconule (Remane 1960): upper jaw (Swindler, 1976)

Prefossid: see under postmetacristid

Premetacrista (Szalay 1969): upper jaw (Swindler, 1976)

Premetacristid: see under protocristid

Preprotocrista (Van Valen, 1966); synonym: protoloph (Remane, 1960): upper jaw (Swindler, 1976)

Protoconid (Osborn 1907); synonym: epiconid (Vandebroek 1961): lower jaw (Swindler 1976)

Protocone (Osborn 1907); synonym: epicone (Vandebroek 1961): upper jaw (Swindler 1976)

Protoconule (Osborn 1907); synonym: paraconule (Van Valen, 1966): upper jaw (Swindler 1976)

Protoconid (Osborn 1907); synonym: eoconid (Vandebroek, 1961): lower jaw (Swindler 1976)

Protocristid (Szalay 1969); synonym: premetacristid (H): lower jaw (Swindler, 1976)

Protofossa: see under trigon

Protoloph: see under preprotocrista

Protolophid: see under tuberculum sextum

Protostyle (Kinzey 1973); synonym: Carabelli cusp: upper jaw, see under "...style" (Swindler 1976)

Protostylid (Kinzey 1973): lower jaw; see under "...style" (Swindler, 1976)

Talonid; talonid basin (Szalay 1969): lower jaw. Develops on the distal aspect of the trigonid and frequently bears three cusps: hypoconid, entoconid and hypoconulid (Swindler 1976)

Trigon, trigon basin (Szalay 1969); synonym: protofossa (Van Valen 1966): upper jaw: a three-cusped triangle formed by paracone, metacone and protocone (Swindler, 1976).

Trigonid; trigonid basin (Szalay 1969); synonym: postfossid (Van Valen, 1966): lower jaw. A three-cusped triangle formed by paraconid (which in primates is usually absent), metaconid and protoconid (Swindler, 1976).

Tuberculum intermedium (Remane 1960); synonym:postentoconulid (H): lower jaw (Swindler, 1976)

Tuberculum sextum (Remane 1960); synonyms: metalophid (Osborn 1907), protolophid (Van Valen 1966): lower jaw (Swindler, 1976) 

 

Other measurements of dentition [mm], according to Schultz (1929), De Blase and Martin (1981), Lundrigan (1996), Molez-Verrière and Vincent (1995):

Diastema lengths: see figure. Definitions according to Schultz (1929), De Blase and Martin (1981), Lundrigan (1996), Molez-Verrière and Vincent (1995): 
 

Diastema length between specified teeth: (for instance between C and P1): distance from the posterior margin of alveolus of cranial tooth to the anterior margin of caudel tooth specified.

Diastema length (mandible), general definition: from posterior margin of alveolus of last incisor present to anterior margin of alveolus of first cheek tooth present (DeBlase, Martin 1984) . In prosimians, the fact that the canine is small and incisiviform and the second premolar is caniniform must be considered.

Diastema length (maxilla), general definition: from posterior margin of alveolus of last incisor present to anterior margin of alveolus of first cheek tooth present (DeBlase, Martin 1984)


Mandibular diastema (DeBlase, Martin 1984): see diastema length (mandible).

Toothrow and other skull-related measurements see under definitions for skull

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология