Yttria Tetragonal Zirconia Polycrystal

Y-TZP znamená yttriem stabilizované tetragonální polykrystaly zirkonia. „Specifickou vlastností dioxidu zirkonu je schopnost tzv. transformačního zpevnění. Sintrovaná zirkonoxidová keramika krystalizuje v tetragonální krystalové modifikaci. Při chladnutí by přecházela do modifikace jednoklonné, v tom jí ovšem brání příměs kysličníku yttritého. Je tedy držena v metastabilním stavu. Jestliže dojde ke vzniku praskliny v materiálu, což je u ostatních keramik likvidační, dojde na hrotu této šířící se praskliny k napětí, které uvolní krystalickou přeměnu do jednoklonné modifikace ,která je o 3–4 % objemově větší – tím dojde k zastavení postupu praskliny "ucpáním" jejího hrotu.“

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология