Dolní celková protéza nedrží. Nedá se ani pořádně přilepit. Uvolňuje se při jídle.

Žádost:

Zde mne pacientka oslovila s prosbou, bylo li by možné udělat něco s její dolní celkovou snímatelnou náhradou. Je jí 79 let. U náhrad ji jde především o funkčnost. S tvarem a velikostí zubů si nechá poradit tak, aby výsledný úsměv působil celkově esteticky dobře.  Před 2 měsíci ji náhradu zhotovil „na pojišťovnu“ její ošetřující lékař současně i s horní celkovou náhradou, která je relativně dobrá. Pouze dolní nedrží a nedá se ani pevně přilepit. Přitom stará náhrada jí i po dodatečném provizorním dodání frontálních zubů (extrakce můstku) dlouho dobře držela (foto 1).

Posouzení:

V porovnání je horní stará náhrada s novou v podstatě stejná. Mají podobný tvar i postavení zubů. Rozdíl je v tom, že u starých náhrad je skus v laterálním úseku hrana na hranu s následným mírným přechodem do zkříženého skusu. Zuby rovněž nezapadají anatomicky incizemi správně do mezizubních prostor. Nakusují proti sobě kolmo abradovanými incizemi hrana na hranu. Přesto jsou tyto náhrady funkční (foto 2). U nových nevyhovujících jí byly zuby postaveny v náhradách anatomicky správně. Postavení zubů v horní náhradě zůstalo totožné. Dole ale všechny zuby byly posunuty dopředu. Celkově tak, aby vše do sebe zapadlo podle anatomických pravidel. Tím se ale těžiště náhrady posunulo moc dopředu. Dále v  kombinaci s úpravou lehce zkříženého skusu, kdy vzniklo i méně místa pro jazyk a následnou redukcí báze (u starší náhrady byla širší-foto 1) se tato náhrada při artikulaci stala nestabilní do té míry, že nejde ani pevně přilepit.

Řešení:

Zhotovení nových protéz metodou precizního kopírování toho co je dobré na těch starých náhradách. A to je tvar báze dolní náhrady a postavení laterálních zubů. Tyto údaje se přesně přenesou do nově se zhotovující náhrady (foto 3).Následně se postaví horní laterální zuby anatomicky správně tak, aby incizemi zapadaly do mezizubních prostor. Současně se ale přenáší údaje o mírném zkřížení skusu tak, aby zakřivení laterální části zubního oblouku zůstalo identické v porovnání se starými náhradami, které vyhovovaly. Frontální zuby se staví nakonec. Jejich postavení se odvíjí od již postavené laterální části. To znamená, že celý frontální úsek si zachová charakteristické zakřivení oblouku ale posune se mírně dozadu (foto 4) Tím se obě náhrady dostanou z předkusu do vyrovnaného těžiště, což je jeden z faktorů, kdy se zvláště ta dolní náhrada při skousnutí nebo artikulaci hned tak neuvolní.

Závěr:

Tuhle práci jsem realizoval od otisků až po předání v zubní laboratoři. Všechny důležité údaje jsem přenesl ze starých náhrad metodou kopírování tak ,aby do nových s přizpůsobením celkových skusových poměrů náhrady pacientce funkčně dobře sloužily a esteticky vyhovovaly. Metoda kopírování a podobné úpravy zubních náhrad jsou časově jedny z nejnáročnějších. Výrobu celkových snímacích náhrad uhradila pacientka ze svého.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология