Zhotovení nové náhrady přesně podle staré.

Zkopírovaní  původního postavení zubů a báze náhrady.

Touto metodou lze přesně zhotovit ve všech detailech novou náhradu podle staré.

Fáze postupu.

První návštěva v ordinaci-laboratoři.Sejmutí otisků protilehlé čelisti.Pacient zapůjčí na 2 až 3 dny svou starou zubní náhradu do laboratoře. V případě potřeby se sejme skus pomocí jednoduchého skusového valu.

V laboratoři se postaví zkouška náhrady ve vosku se základem báze z teplem tvarované fólie.

Druhá návštěva v ordinaci-laboratoři.Zkouška náhrady. Sejmutí bio funkčního otisku.Po zkoušce poslouží  plastový základ báze zkoušky jako individuální lžíce pro budoucí individuální bio funkční otisk.

V laboratoři se otisk se zkouškou podlije sádrou. Následně se náhrada dohotoví standardními postupy.

Třetí návštěva v ordinaci-laboratoři. Hotová náhrada je předána pacientovi. V případě potřeby přibroušení.

Výhody

Z pohledu ordinace je tento pracovní postup kratší a rychlejší (v porovnání se standardním postupem) . Vyžaduje pouze tři návštěvy pacienta v ordinaci.

Nevýhody

Z pohledu zubní laboratoře je tento postup časově a finančně nákladnější (v porovnání se standard- ním postupem). Především přesné individuální postavení jednotlivých zubů do zkoušky je časově velice náročné.

Závěrem pro pacienty a ošetřující lékaře-dvě možnosti.

A: Zubní laboratoř připočítává k ceně náhrady zhotovené tímto pracovním postupem (viz.ceník) doplatek.

B: Celý pracovní postup může být s vědomím ošetřujícího lékaře realizován laboratoří (výběr barvy a tvarů zubů,zkouška náhrady atd.). Zubní laboratoři bude uhrazena celková částka spojená s výrobou náhrady,kterou hradí pojišťovna lékaři + doplatek (možnost A).

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


   Další případy více:

Zhotovení nové náhrady tak,
 aby postavení a tvar zubů
      odpovídal vzhledu v 
        předešlé náhradě.
              Kopírování.
          Žena věk 44 let.


Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология