Individualizace

*Individuální úpravy náhrad. Co je tím myšleno.  

 

1-Zhotovení protéz, korunek a můstků podle ,nebo vycházející z fotografií z mládí. Podle původního postavení a tvaru zubů.

2-Protézy,korunky a můstky zhotovené dle individuálních přání pacienta s účastí ,nebo bez pojišťovny. Různá individuální postavení zubů se specifický tvarem atd. Pacienti nemající snímky vlastních  zubů můžou doložit podklady ve formě snímků někoho s podobným vzhledem úsměvu. Můžou tak, ale i jinak popsat, jak by si to představovali udělat. Případně si nechat také poradit.

3-Imitace barvy dásně.

4-Zhotovení nové náhrady přesně podle staré- kopírování.

 

Vše v detailu popsáno a s fotodokumentaci prezentováno u konkrétních případů z praxe na stránce Atypické dentální práce.

 

Výsledný efekt. V čem je rozdíl v porovnání se standardním postupem zhotovování zubních náhrad?

V přirozenosti. Pacientovi tak lze vyrobit zubní náhradu, která bude nejen velikostí a tvarem zubů a zubního oblouku, ale i rekonstrukcí alveolární části sliznice odpovídat situaci v ústech před ztrátou zubů. Výsledným efektem je zachování přirozeného vzhledu obličeje se zubní náhradou, která dobře drží. Bez problému se s ní dá jíst a mluvit.

 

Proč tedy, když u většiny pacientů dobře fungují standardní postupy zhotovování protéz některým pacientům jejich nové náhrady nevyhovují?

a-Nejde s nimi jíst.

b-Špatně se s nimi mluví.

c-Nedrží.

d-Zuby v náhradě jsou malé- velké. Vypadají nepřirozeně. Nejsou vidět nebo naopak moc.

e-Nevyhovující tvar zubního oblouku. Projeví se změnou v obličeji. Jiný tvar úsměvu, rtů atd.

f-Pacient se se zuby necítí. Vnímá to, jako že je toho v ústech někde moc-málo. Má to zkrátka celkově nevyhovující tvar a velikost. Špatně se s tím jí a mluví- nedrží to.

 

Dalo by se říci, že primární příčinou je individuální úbytek (atrofie) alveolu a alveolární kosti spojený se ztrátou zubů (foto 1-1.) Ten je u každého pacienta jiný. Stejně jako postavení zubů. Podle oficiálních učebnicových pravidel (standardní postup) se zuby do nové náhrady stavějí podle pravidla hřebenové linie tak, aby se žvýkací tlak přenášel rovnoměrně ve všech směrech kolmo na kost. Zuby v takto zhotovené náhradě již nestojí v pozici, kde stály původní zdravé zuby, ale o několik mm (někdy i 8 až 10mm) hlouběji směrem do úst (foto1-2) v porovnání se situací před ztrátou zubů (foto 1-3) Viz případ pacientky, která měla celý život dominantní velké řezáky v mírném předkusu. Nová standardně zhotovená náhrada jí zásadně změnila vzhled obličeje. Špatně se jí s ní mluvilo.

U lidí, kteří mají menší úbytek alveolární kosti a sliznic s tím, že měli své původní zuby v relativně optimálním anatomické postavení nejsou změny s následnou náhradou tak znatelné. U větších úbytků alveolární kosti můžou náhrady zhotovené v těchto případech standardním postupem také optimálně držet a dá se s nimi dobře jíst a mluvit. Na pohled je ale obvykle vidět v obličeji pacienta, že má protézu s menšími zapadlejšími zuby (foto 2)

Je zde ale mnoho případů, kdy si pacienti s novou zubní protézou na nové skusové poměry těžko zvykají. Obvykle jde o pacienty s větším úbytkem alveolární kosti v kombinaci se specifickým postavením vlastních zubů před jejich ztrátou. Protruze, Prognácie, Progénie, individuální postavení jednotlivých zubů, po špatně zhojených zlomeninách čelistí atd. Těch faktorů je mnoho. Mnohdy se jich schází několik současně. Nová protéza pak může splňovat všechna daná anatomická pravidla, mít zuby v ukázkové anatomické řadě,ale i přesto pacientovi nebude vyhovovat. Zde už dotyčným nejde ani tak o estetiku, jako propadlý ret, nepřirozený vzhled úsměvu nebo obličeje jako celku, ale o to základní-o funkčnost náhrady.

Individualizace-atypické dentální práce v porovnání se standardními postupy nabízí možnosti.

 

Tato alternativní postupová řešení nabízí pacientům možnost na to jít úplně jinak. Práce s fotografiemi před ztrátou zubů (foto 3-1), obličejem pacienta (foto 3-2) ale především pacientem samotným už při konzultaci, individualizaci skusové šablony a zkoušce náhrad ve vosku (foto 3-3) nabízí možnosti dát funkčně a esteticky zuby do takové pozice, kterou měli pacienti před jejich ztrátou.

Kopírování vzhledu a tvaru protéz.

 

Všichni pacienti, kteří nosí zubní náhrady déle ví, že každá jejich nová zubní náhrada je pouze podobná té staré. Někdy více. Jindy méně. Je to dané tím, jak je standardní systém zhotovování zubních náhrad mezi ordinací a zubní laboratoří nastaven. I zde lze s pomocí jiných pracovních postupů docílit toho, že pacientovi bude vyrobena sedící (držící) kopie staré náhrady, která svým vzhledem a tvarem vyhovuje, ale postupem času přirozeně přestala držet. U nových náhrad, kde si pacient připlatí za individualizaci viz. celá nabídka atypické dentální práce to jde samozřejmě také (foto 4).

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология