Celkové snímatelné imediátní (provizorní) náhrady už nedrží. Rebaze. Žena věk 42 let.

Rebaze je specifická úprava stávajících snímatelných náhrad tak, aby znovu držely v ústech. Nemusí se dělat náhrady celé znovu. Pacientovi zůstanou náhrady s postavením a tvarem zubů i bází , na které je zvyklý.

 

V daném případě se jedná o plynulé pokračování jednoho individuálního případu. Pacientka před pár měsíci prošla celkovou extrakcí zubů. V laboratoři jsem jí zhotovil protézy tak, aby postavení a tvar zubů odpovídal vzhledu úsměvu, který měla v mládí. Konkrétně zde:  Celková extrakce všech zubů v ústech. Imediátní (provizorní) náhrady  s postavením zubů zhotoveným podle fotografií zubů z mládí. Žena věk 42 let.

 

Provizorní (imediátní) celkové náhrady zhotovené po extrakci v období hojení sliznic alveolu přestanou držet. Standardně se následně zhotovují „ na pojišťovnu“ náhrady nové. Zde se jedná o opravdu individuální práci, za kterou tady pacientka vydala nemalou částku bez účasti pojišťovny. Zuby v náhradě za cca 5 měsíců nemůžou být vůbec opotřebované. Je tedy zbytečné v daném případě dělat náhrady celé znovu a opětovně vše hradit bez účasti pojišťovny.

 

Nabízí se zde možnost rebaze. Tj. vyměnění již nesedícího pryskyřičného základu protéz. Technicky je to bez problému realizovatelné. Výrazně levnější v porovnání se zhotovením novách náhrad. Po rebazi budou náhrady sloužit několik let. Výhodou tohoto postupu je, že se zachová stejný vzhled a tvar protéz, na který je pacientka zvyklá.

 

Fotogalerie níže: prezentace případu.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология