Zhotovení protézy podle fotografie z mládí.

 

Podle předlohy původního postavení a tvarů zubů,které tvořily jednu z částí typických (charakteristických) rysů v obličeji určitého člověka.

Umělý chrup

Standardně se při zhotovování totálních protéz používají umělé,strojově vyráběné zuby z pryskyřice.Vyrábí se v mnoha tvarech a barvách tak ,aby bylo možné následně podle daných pravidel vybrat vhodnou barvu a tvar pro každého pacienta. O vybíraní umělých zubů do protéz více zde: Jaký tvar a velikost zubů budu mít ve své zubní náhradě.

 Úsměv pacienta z takto vybranými zuby bude vypadat krásně. Mnohdy však bude působit na první pohled uměle. Z těchto dvou důvodů-faktorů.

1: Zuby jsou postaveny v ideálním učebnicovém postavení.Málokterý člověk má od narození takto ukázkově srovnané zuby.Vždy jsou určité větší ,nebo menší odchylky v postavení jednotlivých zubů.

2:Zuby mají ideální tvar. Což je problém továrně vyráběných zubu do protéz. Jsou dokonalé. Určitý zub z pravé části chrupu je dokonalou analogickou kopií toho levého z levé části chrupu. V realitě zuby vykazují určité odchylky. Na pohled mohou vypadat stejně,ale v detailech se liší.

Zejména u starších pacientů nepřihlédneme li k těmto dvěma faktorům,následný úsměv vždy prozradí,že jde o zubní protézu.

Ani mladí lidé nemají vždy ukázkově srovnané zuby. Jsou li ale zuby zdravé ,bez výrazných kazů ,úsměv nikdy nebude působit odpudivým dojmem. Naopak ono specifické postavení s charakteristickým tvarem zubů utváří výraznou část „onoho prvního dojmu“,když se podíváme do tváře druhého člověka. Mnohdy si to ani neuvědomujeme.

 

Podstata varianty zhotovení protézy podle fotografie.

Vychází z původního postavení a tvarů zubů,které měl pacient v době mládí. Samozřejmě ,že postavení i tvar zubů (abrazí-okousáním) se může časem měnit ,ale to není až tak podstatné. Z fotografie můžeme vyčíst mnoho informací o původním individuálním tvaru a postavení zubů,které nám můžou posloužit k zhotovení protézy s přirozenějším vzhledem pro daného pacienta.

Případ z praxe-starší žena.

Zde vidíme pacientku se starou celkovou zubní náhradou.Původně to byla částečná náhrada ,do které se po vytržení zbylých vlastních zubů doplňovaly umělé. Již na první pohled zuby vypadají vzhledem k věku uměle.

Pacientka nám zapůjčila osobní fotografie z doby, kdy měla vlastní zuby. Z nich jsme mohli vyčíst,jaké bylo postavení jednotlivých zubů ,ale i specifický tvar a velikost.

Pacientce jsme pro možnost porovnání dělali dvě protézy.

První-standardní metodou,při které se vybraly podle odborných pravidel ty nejvhodnější zuby. Ty jsme následně do protézy postavili do optimálního anatomického postavení se zuby,které mají ideální tvar.

Druhá- individuální metodou, při které jsme vycházeli z informací vyčtených z fotografií tak,aby se zuby v nové náhradě co nejvíce podobaly těm z fotografií.

Individuálně udělaná protéza je zhotovena z materiálu Deflex M10. Tento bazální materiál je směsí polyamidu s příměsí akrylátu.V porovnání s Deflexem Classic  umožňuje v bázi protézy zachytit více detailů. Detaily sliznice krčků zubů,povrchu sliznice,řasy atd.

V porovnání s klasickou pryskyřicí,která se používá standardně pro výrobu  protéz hrazených pojišťovnou,  můžeme u protéz z polyamidu vytvořit detaily,u kterých v budoucnu nedojde následně k poškození náhrady. Můžeme zde vytvořit mezery mezi zuby. Mezery u krčků zubů. Různě zuby předsunout nebo vyrotovat ,aniž by v budoucnu došlo k jejich vylomení z báze náhrady.

Zhodnocení výsledku.

Zde jsme pacientce specificky tvarově upravili všechny frontální zuby podle přiložených fotografií. V nové zubní náhradě byly vytvořeny mezery mezi zuby tak, jak to měla pacientka v mládí. Zároveň byly všechny takto individuálně upravené pryskyřičné zuby vsazeny do náhrady tak,aby to odpovídalo původnímu přirozenému vzhledu zubů pacientky.

V detailech jsme zvýraznili mezeru u krčků mezi velkými řezáky. U starších lidí jsou krčky vlastních zubů vždy v určité míře odhalené. I když na fotkách v určitých úhlech pohledu mezera působí černě, v realitě je nepatrná. Naopak rozrušuje zdání umělého zubního oblouku.

Vyhlazení vrásek a vyplnění rtu.

V kontrastu s dodanými fotografiemi z mládí jsme přední zuby u krčků nabrousili tak,abychom je mohli mírně krčky předsunout. Vytvořil se tak prostor v protéze,který následným vyplněním polyamidem pacientce vyhladil horní ret. Celkově výsledný úsměv působí svěžejším a mladším dojmem.

Závěrem bych chtěl naší pacientce poděkovat za možnost prezentace naší práce prostřednictvím fotografií. Jednak pacientkou dodaných, ale i těch,na kterých je pacientka. Podobné práce děláme relativně často,ale  pacienti  obvykle nesouhlasí s publikací fotografií s celým obličejem. Fotografie s výsekem úsměvu nikdy nemůžou ukázat ,zdali pacientovi zuby opravdu sluší. K tomu je zapotřebí vždy vidět celý obličej.

Petr Moj

Další případy

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


      Další případy

 Pacientka se ve standardně
 na pojišťovnu zhotovených
   snímatelných náhradách
             necítí- řešení.

      Imediátní (provizorní)
    náhrada zhotovená podle
    vzhledu a postavení zubů
     v mládí. Muž věk 50 let.

 

Hybridní náhrada vzhledem
        zhotovená podle
 fotografické předlohy zubů
     z mládí. Žena věk 52 let.

Protéza nedrží. Nepřirozeně
     mění vzhled úsměvu.
 Přikusuji si s ní ret. Žena
 věk 79 let. Zhotovení nové
 protézy podle fotografie z
      mládí. Podle předlohy
původního postavení a tvaru
                   zubů.

   Ztráta 5 předních zubů při
   úraze-zlomená čelist. Žena
věk 44 let. Zhotovení protézy
     tak, aby celkový vzhled
    úsměvu odpovídal situaci
      v ústech před úrazem.

Celková extrakce všech zubů v
 ústech. Imediátní (provizorní)
náhrady  s postavením zubů
zhotoveným podle fotografií
zubů z mládí. Žena věk 42 let.

   Nahrazení nevyhovující

  celkové hybridní náhrady

  novou zhotovenou podle

   fotografií zubů z mládí.

          Žena věk 32 let.

 

      Protézy nesedí. Padají,
                    špatně
          se s nimi jí a mluví.
          Asymetrie obličeje-
            žena věk 68 let.

Celkové imediátní náhrady.

    Individuální zhotovení

podle původního postavení

         a vzhledu zubů.

   Zhotovení náhrady podle
     fotografické předlohy.

    Nahrazení staré náhrady

    novou zhotovenou podle

       fotografií s původním 

  postavením a tvarem zubů.

Protruze (Protrusion) v kombi-

     naci s hlubokým skusem.

         Další případy více: 

 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология