Protézy nesedí. Padají, špatně se s nimi jí a mluví. Asymetrie obličeje-žena věk 68 let.

Petr Moj

Stomatologická laboratoř LP dental -  ЛПдентал

Horní celková náhrada

Dolní hybridní náhrada-fixace drátěná spona , implantát s Locator a 2 zásuvné spoje VKS.

 

Pacient: žena věk 68 let

               Rodné číslo ------/----

----------- --------- --

Jihomoravský kraj 

Česká republika

 

 

Žádost: Pacientka se na mne obrátila s tím, že jí nově zhotovené protézy na jiných  pracovištích nevyhovují. V ústech nesedí. Při jídle i mluvení v ústech nedrží. Celkově jí nevyhovují stávající skusové poměry vzniklé nevhodným postavením zubů, ale i estetický vzhled úsměvu. Nefungují fixní prvky na dolní hybridní náhradě tj. fixní spona, 2 zásuvné spoje VKS a Locator na implantátu.

Zhotovitel nové náhrady: Petr Moj    IČ 72081350

Stomatologická laboratoř LP dental - ЛПдентал

Generála Svobody 280/24

Havířov  73601  Česká Republika

 

Zhodnocení: Ze základu poslané fotodokumentace pacientky a protéz, které ji zhotovili na dvou různých jiných pracovištích je zřejmé, že něco na první pohled něco nesedí. Buď nesedí řezákový bod nebo je vychýlená rovina okluze. Zuby jsou zapadlé nebo nepřirozeně postavené atd. atd….

 

Asymetrie obličeje.

Na první pohled to není zřejmé ale pacientka nemá úplně souměrný obličej v mnoha směrech. Brada i nos mírně uhýbají od středové osy obličeje. Celkově je i jeda strana malinko menší v porovnání s druhou. Všechny tyto aspekty přispívají k tomu, že je zde obtížnější stanovit řezákový bod, linii okluze –úsměvu, výšku skusu atd. Z výše zmíněných důvodů, když se paní usměje ,dává pravý dolní koutek rtů níže a protilehlý horní levý o něco výše. To se projeví na tom, že když zuby postavíme do roviny okluze a linie úsměvu podle standardních pravidel  budou zuby v protéze při usmání s přihlédnutím k tvaru rtů vypadat křivě. Viz. obě nevyhovující předešlé náhrady.

Řešení:

Asymetrie obličeje: Určení optimálního výchozího tvaru zubů- 80 % Triangular / %20 Ovoid. Velikost a postavení jednotlivých zubů odměřena z výchozích stabilních bodů- oči a nos. Výchozí velikost zubů stanovena na 1/49 A2V SuperLux pro další úpravu. Tímto  „nestandardním“ způsobem stanovení výchozích údajů pro stanovení správných skusových poměrů, jsem v podstatě souměrně přenesl údaje z levé i pravé části nesouměrné tváře do skusové šablony tak, aby konečné postavení zubů vypadalo souměrně. Viz. fotodokumentace.

Individuální postavení jednotlivých zubů-práce s fotografií. I zde jsem vycházel z původního postavení zubů. Pacientka našla pouze jedinou fotku, na které se směje. I když je nezřetelná na první pohled jsou vidět dominantní velké řezáky. Vůči velkým řezákům a špičákům incizí zapadlé malé řezáky. Dominantní krčky špičáků. I tyto drobné postřehy se k výše zmíněným naměřeným údajům ukázaly jako podstatné, protože při následné stavbě zubů do zkoušky do tohoto postavení optimálně zapadly.

Kotevní prvky: Horní náhrada je celková ale dolní částečná hybridní. Oproti předchozím náhradám jsem  pacientce na kotevním zubu nahradil bukální litou sponu drátěnou s možností přitažení. Na implantátu fixována patrice průměr 4mm ( Locator-Straumann) je poškozená. Do náhrady nebudu dávat matrici s pouzdrem. Pouze v bázi udělám prostor ,tak aby při dokusu patrice Locatoru netlačila. Náhrada bude držet i bez tohoto prvku, který si může pacientka v budoucnu u ošetřujícího lékaře nechat vyměnit.

Zásuvné spoje (VKS-Bredent)ve formě dvou kuliček  o průměru 1,7mm ,které jsou kotvené formou inlejí v kořenových kanálcích ,byly zhotoveny na předešlých pracovištích. V nevyhovujících náhradách jsou matrice zapolymerovány i s kovovými pouzdry. Vzhledem k tomu, že na zbylých částech zubů jsou kuličky zásuvných spojů  udělány příliš vysoké. Zubní technici následně jednoduše zvedli dolní skus tak, aby se jim tam ty kovové prvky vešly a netrčely nad zuby z protézy ven. To je ale jeden z důvodů ,proč měla pacientka u druhé nevyhovující náhrady tak zapadlé horní zuby. Tento nedostatek ,která by vedl opětovně k vytvoření chybných skusových poměrů jsem pacientce vykompenzoval tak, že jsem vložky zapolymeroval do báze náhrady dodatečně bez kovových pouzder. Viz: fotodokumentace.

Zhotovení 9.7-11.7.  2018  Celý postup výroby realizován od otisku po předání v laboratoři. Pacientka bydlí v Jihomoravském kraji. Zde si zaplatila ubytování v hotelu poblíž.

 

Zvlášť bych zde chtěl pacientce mnohokrát poděkovat za možnost prezentace jejího případu i s fotodokumentací obnášející pro možnost posouzení i fotky s celým obličejem.         Petr Moj

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология