Nahrazení nevyhovující celkové hybridní náhrady novou zhotovenou podle fotografií zubů z mládí. Žena věk 32 let.

Petr Moj

Stomatologická laboratoř LP dental -  ЛПдентал

PRŮVODNÍ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Horní celková hybridní náhrada-fixace systém Locator

Pacient: Žena věk 32 let.

               Rodné číslo ------/----

--------- ulica -

----- 

----

Slovinsko

 

Věc: Žádost o posouzení celkové stávající dentální situace v ústech s předložením možností zhotovení nové horní hybridní náhrady tak,aby plně vyhovovala funkčně e esteticky. Prosbou byla také možnost použití matric s vložkami z nevyhovující náhrady do nové.

Odůvodnění:

Stávající horní hybridní náhradu si pacientka nechala zhotovit na prestižní soukromé klinice v Srbsku,kde byla nejdříve kost augmentována. Následně bylo zavedeno 6 implantátů. Jeden implantát se do kosti nevhojil. Poté byly do implantátů našroubovány patrice-systém Locator,na které byla následně na druhý pokus zhotovena nynější nevyhovující zubní náhrada,která ji nevyhovuje jak z funkčního ,tak  i estetického hlediska.

Funkční hledisko: Náhrada není v ústech stabilní. Při jídle se dostává mnoho potravy pod bázi náhrady. Celkově jsou skusové poměry v ústech nevyhovující. Náhrada rovněž neumožňuje správnou artikulaci. Špatně se s ní i po půl roce od předání mluví. Některé hlásky je téměř nemožné zřetelně vyslovit.

Estetické hledisko: Vzhled a postavení  zubů v náhradě dělá pacientku o mnoho starší. Celkově mění protéza příliš vzhled jejího obličeje. Vzhledem ke svému aktuálnímu věku 32 let se necítí s touto náhradou vůbec dobře. Má se strach usmát.

Zhotovitel nové náhrady: Petr Moj    IČ 72081350

Stomatologická laboratoř LP dental - ЛПдентал

Generála Svobody 280/24

Havířov  73601  Česká Republika

 

 Zhodnocení situace:

Pacientka mi poslala předem k prostudování několik fotek z mládí,kdy měla ještě své zuby. Následně se i s nevyhovující náhradou dostavila osobně na konzultaci,kde byly zjištěny tyto podstatné nedostatky.

1-Zuby v náhradě jsou nevhodně vybrané . Nemají vhodný tvar ani velikost. Při úsměvu nejsou  téměř vidět a mírně uhýbá i řezákový bod od středové čáry.

2-Zuby v náhradě jsou celkově postaveny příliš dopředu. Pacientka  dolními zuby nedokusuje na horní zuby ale do pryskyřičného patra protézy. Tento typ skusu nikdy neměla!!!

3-Materiál a následné technické provedení výztuže náhrady je s přihlédnutím k dané situaci v ústech provedeno nevhodně. Redukovaná část patra je příliš hrubá - 4 až 5 mm. Není zde optimální prostor pro přirozené položení jazyka a následnou artikulaci.

4-Implantáty s patricemi jsou zavedeny celkově hodně disparalelně což vytváří velmi obtížné podmínky pro efektivní usazení matric do protézy. Ty jsou v protéze vsazeny nevhodně. U některých matric neodpovídá osa nasazení směru dosedu na patrici. Celková situace  urychluje opotřebení nylonových vložek,ale i celkově snižuje frikci.V bázi jsou 3 z 5 matric zapolymerovány jen z poloviny. 1 se protáčí. Celkově tato situace přispívá k nestabilitě náhrady.

Závěrem: Z výše zmíněných nedostatků jsem musel pacientce oznámit,že případné použití stávajících matric ze staré náhrady do nové není možné. Jsou poničené stejně jako nylonové vložky. V podstatě z náhrady nepůjde upotřebit  po úpravě nic (zuby-výztuž). Protéza je od základu navržena a následně zhotovena s přihlédnutím k daným specifikům v ústech nevhodně!!!

 

Navržená alternativní řešení-zhotovení nové hybridní náhrady s přihlédnutím k daným specifikům případu a přáním pacientky-rekapitulace.

1-Vybrání vhodného výchozího tvaru konfekčních zubů - 27 a následná úprava velikosti a tvaru podle fotek původních zubů z mládí. Kombinace barev značky zubů SuperLux. Velké a malé řezáky A1V. Špičáky A2V. Premoláry A1-A1V. Moláry A1V. Individuální probarvení dásně.

2-Zhotovení individuální skusové šablony vycházející z anatomických pravidel pro stavění zubů s doplněním údajů tak, aby bylo docíleno věrného postavení a vzhledu zubů,které měla pacientka v mládí

3-Nahrazení stávajícího typu výztuže litou kovovou výztuží ze slitiny Cr-Co-Mo-W. Výztuž bude v palatinálním místě dosedu protézy plně nahrazovat pryskyřici. Tato kovová plocha o síle 0,5 až 1,0mm max. bude vytvářet dostatečný prostor pro jazyk. Umožní tak následně srozumitelně a plynule pacientce hovořit. Svým rozšířením na větší část patra tento kovový prvek také výrazně stabilizuje náhradu a zároveň vytvoří plynulý přechod pro jazyk ,který bude bez výraznějších výstupků z patra k zubům v protéze. Celková váha kovu výztuže 4,6g.

4-Preciznější usazení titanových matric do báze protézy a kombinace nylonových vložek tak,aby na stávající situaci,kdy jsou implantáty zavedeny výrazně diparalelně šla protézka  nasadit a následně užívat

Vlastní zhotovení nové náhrady a předání pacientce – 4 dny (2.7-5.7 2018)

Případné přibroušení,fakturace a proškolení -5 den (6.7.2018)

Proškolení: Mimo standardní proškolení jak užívat náhradu jsem pacientku naučil vyměnit si nylonové vložky v matricích. Vzhledem k tomu,že ve stávající situaci,kdy se jí budou díky diparalelitě implantátů tyto prvky opotřebovávat rychleji to vidím jako nejrozumnější řešení. Vcelku si nedovedu představit, že by měla dojíždět na 10 minut trvající proces výměny matric ze Slovinska do Srbska,kde ji zavedli implantáty,nebo zde do České Republiky,kde jsem jí zhotovil novou náhradu. K protéze dostala zdarma sadu rezervních vložek,vtlačovací nástroj a kontakty na prodejce,kde si vše může dokupovat sama.

6.7.2018 v Havířově                                                              Petr Moj

  Česká republika

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология