Zhotovení náhrady podle fotografické předlohy.

Zhotovení zubní náhrady se zuby, které budou odpovídat  vzhledu vlastních zubů z mládí.

Úprava zubů a následné postavení do protézy podle fotografií.

 

Tímto způsobem lze docílit opravdu skvělých výsledků- tj. přirozený vzhled a postavení zubů, které měl pacient v mládí. Zároveň můžeme upravit případné nedostatky chrupu z minulosti a vyrobit tak plně funkční náhradu, která bude odpovídat přirozenému vzhledu pacienta.

 

Pracovní postup-je prakticky identický s postupem zhotovování klasické zubní protézy. Jediný rozdíl je v tom, že zuby nestavíme do ukázkové anatomické řady, tak jak je vidíme v běžných protézách. Vycházíme především z fotodokumentace dodané pacientem. Nejvhodnější tvar zubů se vybere podle daných anatomických pravidel. Zuby se následně broušením doupraví tak, aby se vzhledově co nejvíce podobaly těm z mládí. Samozřejmě, že s přihlédnutím k věku pacienta napodobíme i přirozenou abrazi, která dodá konečném výsledku celkového postavení přirozenější vzhled.

Případ: pacientce celkově nevyhovovala stará protéza.

Protéza jí padala. Celkový vzhled ani vzdáleně neodpovídal původním zubů. Pacientce v laboratoři postavili zkřížený skus v laterálním úseku chrupu, který nikdy neměla. Celkově byly zuby v náhradě postaveny tak, že měla na první pohled nepřirozeně tvarovaný horní ret atd.. Prvním krokem, který jsem udělal bylo rozklíčování základních charakteristických rysů úsměvu na snímcích z pacientčina mládí. Z toho vyplyne představa o tom, jaký vzhled a jaký typ postavení skusu daný pacient má. Foto níže.

Jako pomůcku v postavení specifických typů skusů používám modely podobných typů skusů od jiných pacientů, které průběžně sbírám. Na obrázku výše můžete vidět podobný typ skusu v třech variantách, kde jsou zuby stejně ale v různé míře rotované. Je to skvělá pomůcka, protože jeden pak nemusí „ono specifické postavení zubů vymýšlet. Vychází se při stavění zubů do náhrady z podobných případů. Obrázek výše.

 

V podstatě ,když to hodně zjednoduším, stačí „vyrobit zuby s požadovaným tvarem a následně je do protézy postavit do daného specifického postavení.“ Reálně je to ale pro laboranta pracný a zdlouhavý proces. Někdy se může zdát postavená náhrada ve vosku skvělá. Na první dojem se líbí všem při zkoušce. Pacient odsouhlasí dokončení náhrady. Občas ale můžeme „v euforii prvního dojmu“ něco přehlídnout. Například zde u tohoto případu jsem doma večer po zkoušce při prohlížení zvětšených fotek pacientky nabyl dojmu, že tvar velkých řezáků je dosti podobný vzhledu zubu z mládí, ale ??  Velkým řezákům jsem následně  přebroušením zarovnal mírně zaoblené přední plochy zubů (labiální), a srazil je meziálními hranami více k sobě tak, aby se nedotýkaly je  jen rohy ale většími plochami. Viz foto výše.

Konečný výsledek.

Porovnání původního postavení zubů v levé části v kontrastu s novým postavením zubů v pravém rohu, které by se mělo co nejvíce přibližovat tomu původnímu. Zde jsem pacientce v porovnání s fotografiemi náhrady, které jsou výše mírně zaoblil špičky špičáků. V mládí podobný tvar zubů měla, ale s přihlédnutím k věku jsem je po dohodě s pacientkou mírně zaoblil.

Poděkování- vyjádření k ceně náhrady.

 

Na závěr bych zde chtěl pacientce poděkovat za možnost použití jejich soukromých fotografií, včetně možnosti prezentace snímků z procesu zkoušky a předávání náhrady.

Případným novým pacientům rád vyhovím. Po dohodě s ošetřujícím lékařem jsem schopný celý proces realizovat v zubní laboratoři. Jediné s čím musí případný zájemce počítat je vyšší cena za zhotovení náhrady. Není to proto, že by to byl „nějaký vyjímečný  nadstandard“,u kterého se používají nějaké super vychvalované materiály, nebo že to zhotovuje výjimečně nadaný zubní technik. Odpověď je prostší. Proces výroby, kdy se něco až příliš napodobuje je pracný a zdlouhavý. S přihlédnutím k vynaloženému času by se to dalo vyjádřit 1 protéza podle fotografie= 2 až 3 s klasicky ukázkově srovnanými zuby. Kdyby se tohle dělalo pouze za cenu ,kterou hradí pojišťovna laboratoř by se dostala brzo do platební neschopnosti. Zde je nutno počítat s cenou 6000 až 8000 tisíc za 1 náhradu, kterou si bude účtovat laboratoř.

Petr Moj

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология