Celková extrakce všech zubů v ústech. Imediátní (provizorní) náhrady s postavením zubů zhotoveným podle fotografií zubů z mládí. Žena věk 42 let.

Charakteristika případu.

Pacientka měla v ústech prakticky všechny zuby. Všechny ale v takovém stavu, že jako nejlepší varianta byla stanovena celková extrakce všech zubů v narkóze. Byla zde rozvinutá paradentóza. Zuby byly natolik křehké, že se při kousání prakticky co 14 dní někde něco ulomilo.

Požadavek pacientky.

Když mne oslovila ,byl prioritní požadavek zachovat v budoucích náhradách tvar a velikost jednotlivých zubů. Celkové postavení by mělo odpovídat situaci v ústech, které měla v mládí. Ve své podstatě ,ač je pacientka  menší postavy , měla vždy velké v úsměvu dominantní řezáky. Celkově toto postavení a tvar zubů tvořilo vždy výrazný charakteristický vzhled jejího obličeje.

 

Pacientka mne kontaktovala několik měsíců před plánovanou extrakcí, kdy měla ještě své zuby.  Celý postup je tedy výsledkem relativně dlouhodobé přípravy.

Pracovní postup.

1 návštěva zubní laboratoře. Pacientka přinesla své fotografie z mládí, kde měla ještě zuby v požadovaném postavení. Vybrali jsme vhodnou barvu zubů do budoucích náhrad. Vzhledem k tomu ,že pacientka měla v ústech ještě své zuby, sejmul jsem otisky situace. Ty budou sloužit nejen jako vodítko pro určení výšky skusu po extrakci, ale také jako šablona pro individuální úpravu zubů. Zde musí pacient počítat s min.1 až 2 hodinami strávenými v laboratoři.

Laboratorní příprava. Zde má následně laboratoř dostatečný prostor pro prostudování podkladů sloužících k individuálnímu postavení zubů do náhrady. Objednání vhodných zubů a jejich následná úprava do požadovaných individuálních tvarů ,výroba skusových vodítek z vosku atd..

Ordinační fáze. Pacientka se domluvila s ošetřujícím lékařem. Naplánovala se extrakce všech zubů v celkové anestezii na stomatochirurgii. Zde jsme s pacientkou domluvili, že s výrobou provizorních náhrad začneme až po vytažení stehů z dásní. Teno krok byl velmi důležitý, protože jsme začali s otisky na již mírně zhojené dásni, kdy největší poextrakční rány jsou již zahojené. Náhrady lépe a déle drží.  Zároveň lze tímto způsobem docílit opravdu individuálního postavení zubů, protože můžeme pracovat s pacientem. Při zkoušce ve vosku doladit detaily atd. Metoda, kdy se zuby vybrousí z modelu situace a udělá náhrada, kterou dostane pacient bezprostředně po extrakci, je v tomhle případě krajně nevhodná.

 

2 návštěva laboratoře. Tento úkon zahrnuje sejmutí otisků a vytvoření individuální skusové šablony. Pacientce jsem tedy sejmul otisky. Po zhotovení sádrových modelů použil vosková skusová vodítka z modelů, kde pacientka měla zuby a vyrobil šablonu, která je kopií zubních oblouků před extrakcí. Následuje doúprava šablon v ústech tak, aby to odpovídalo požadovanému vzhledu z mládí. Na šablonu se dále přenáší další údaje o postavení všech frontálních zubů. Používají se k tomu výše zmíněné fotky z mládí. Tato varianta postupu, kdy zhotovíme modely situace před extrakcí je velice výhodná, protože pouze přeneseme již existující údaje o skusu pacienta ze starého situačního modelu na nový a mírně doladíme. Nemusí se vše pracně rekonstruovat pomocí obecných pravidel pro stanovení výšky skusu apod. Tato fáze je pro pacienta nejdelší obvykle trvá 2 až 3 hodiny. Někdy i 4 jde ale v podstatě o spojení jinak dvou samostatných návštěv ordinace do jedné.

3 návštěva laboratoře. Zde se zkouší náhrada ve vosku. Dolaďuje požadovaný estetický vzhled ale také funkčnost ,kterou se zpětně ověřuje správnost postavení zubního oblouku. U Individuálních postavení zubů, kdy zuby nestojí v ukázkové anatomické řadě se těžiště rozložení žvýkacího tlaku rozkládá v komplikovanější rovině. Je to jako u přirozených zubů ,které mohou být mírně rotované a je zde více variant dokusu. Je zde na to docela dost metod jak to ověřit. Tato fáze obnáší 1 až 2 hodiny, které musí pacient strávit u zkoušky.

4 návštěva laboratoře. Předání náhrady pacientovi. Tahle fáze trvá cca 1 hodinu. Obnáší případné přibroušení v místech, kde náhrada tlačí. Poučení o způsobu užívaní a zaplacení.

 

V další fázích pacientka bude docházet na případné přibroušení, případně pracovní rebazi v období hojení sliznic. Po půl roce!!! Můžu pacientce nabídnout trvalou rebazi stávajících protéz za 5000,-Kč. Nebudeme muset znovu pracně vyrábět vše znovu. Jen přejdeme  od základu dobře zhotovené imediátní individuální náhrady k definitivní.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 

       Celkové snímatelné
     imediátní (provizorní)
       náhrady už nedrží.
   Rebaze. Žena věk 42 let.


Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология