Ztráta 5 předních zubů při úraze-zlomená čelist. Žena věk 44 let. Zhotovení protézy tak, aby celkový vzhled úsměvu odpovídal situaci v ústech před úrazem.

Charakteristika případu: Pacientka přišla při úraze o 4 horní řezáky. Zlomila si dolní čelist, kterou má nyní sešroubovanou. Ošetřující lékařka jí nechala zhotovit imediátní (provizorní) náhradu z Deflexu. Dolní čelist je ve fázi hojení. Vzhledem k tomu, že na stomatochirurgii lékařem zavedené šrouby dlahující dolní čelist, musí s přihlédnutím k daným specifikům procházet i skrze kořeny tří řezáků, je případ o to více komplikovanější. V budoucnu se bude řešit nějaká pevná varianta fixní protetiky v horní čelisti ,ale také i v dolní části chrupu.

Požadavek: Pacientce standardní metodou zhotovená náhrada esteticky vůbec nevyhovuje. Zuby v náhradě jsou malé s nevhodným tvarem a barvou. Jejich postavení v ústech vůbec neodpovídá původnímu postavení zubů. Má propadlý ret. Celkově se výrazně změnil vzhled obličeje. Prosbou je zhotovit náhradu tak, aby vzhled a postavení zubů odpovídal situaci před úrazem.

Podklady pro realizaci případu. Standardním požadavkem je dodání fotek z mládí, kde má pacient ještě své zuby. Pacientka tedy dodala potřebné fotografie. Z domova donesla také asi 3 roky staré  sádrové otisky svého chrupu, kde měla ještě své zuby.

Řešení: V daném případě celou situaci usnadnil trojrozměrný sádrový model. Podle modelu jsem upravil předem vybrané konfekční zuby do požadovaných tvarů. S pomocí silikonového klíče jsem přenesl informace o umístění jednotlivých zubů z modelu s původními zuby na model s již chybějícími zuby. Výsledný efekt je téměř identickou kopií původního postavení zubů na sádrovém modelu. Při zkoušce náhrady se upravily pouze drobné detaily. Mírné zkrácení pravé jedničky. Úprava incizní hrany levé jedničky a dvojky. Následovalo focení. Zde jsem zpětně při porovnávání snímku ze zkoušky se snímky s původními zuby došel k závěru, že velké řezáky zejména při pohledu z boku vypadají stále nepřirozeně. S přihlédnutím k snímkům s původními zuby jsem ještě zvětšil mezeru mezi velkými řezáky tak, aby se hranami dotýkali pouze v dolní třetině. Docílil se tak efekt, kdy oba řezáky stojí souměrně vedle sebe, přesto má ale každý svůj charakteristický úklon a současně působí oba více přirozeně. Celková situace nyní více odpovídá charakteristickému vzhledu úsměvu, který měla pacientka před úrazem na snímcích z doby před úrazem

Předání náhrady: Zde se již dolaďují poslední detaily. Z pravého špičáku jsem pacientce odstranil diamantovou gumou zbytky asfaltu, které se dostaly do trhlin ve sklovině při úraze pře třemi měsíci. Následovalo standardní předání náhrady.

Další fáze léčby-možnosti: Tento typ náhrady by pacientka mohla nosit trvale. Přeje si ale v budoucnu pevné řešení situace. Nechce mít „vyndávací“ zuby trvale. Má tedy 2 možnosti. Po zhojení sliznice v horní čelisti se zavedou buď implantáty nebo zbrousí vedlejší zuby, na které se zhotoví fixní náhrada. Vzhledem k tomu, že si pacientka  přeje vyrobit znovu kopii situace v ústech před úrazem v podobě metalokeramického můstku, bude lepší variantou v daném případě nabrousit vedlejší zuby. V případě implantátu není vůbec jisté, jestli by šla v tomhle případě přesná kopie úsměvu vůbec vyrobit. V dolní čelisti bude situace jasnější až po vytažení šroubů. Nevíme o kolik zubů zde ještě přijde. Každopádně pacientka souhlasí s prezentací svého případu, takže v budoucnu budu moci doložit  pro další pacienty a ošetřující lékaře ukázku možností individuálního zhotovení protetiky, jež bude kopií situace před úrazem apod.

Závěr: Celkové zhotovení zubní náhrady bylo realizováno v zubní laboratoři. Úhrada bez účasti pojišťovny. 

 

Petr Moj 8.11.2018

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология