Protéza zhotovená dle individuálních přání pacientky bez účasti pojišťovny.

Pacientka věk 66let.

Charakteristika případu.

1-Pacientka byla se svou novou protézou zhotovenou v jiné zubní laboratoři krajně nespokojená. Postavení zubů v náhradách bylo podobné,ale neodpovídalo sklonu a tvaru zubů ve starých zubních protézách. Při prvním skousnutí bylo zřejmé, že jsou zuby předsunuty mírně dopředu.

2-Zuby ve staré i nově zhotovených protézách nejsou postaveny symetricky s linií úsměvu. Levá strana je výrazně níže než pravá. Při usmání  je na levé straně vidět výrazně pryskyřičná báze protézy.

3-Z tvarů a barvy zubů také nemá dobrý pocit. Necítí se s takovým vzhledem zubů v zubních náhradách přirozeně.

Řešení

Ad1- Zde jsem pacientce nabídl možnost zkopírovat přesně tvar báze,sklon a postavení zubů podle staré zubní náhrady, se kterou byla spokojená tak, aby naše nové náhrady odpovídaly tvarově těm starým.

Ad2-Tady jsem si vše nafotil a změřil. V podstatě se jedná o „konstrukční maličkost“ při stavbě zubů do nové náhrady,kdy se zuby srovnají podle naměřených údajů. Pacientka byla „uklidněna“,že kdyby se požadované postavení zubů nepovedlo postavit napoprvé, vše doladíme při zkoušce náhrady.

Ad3- Zde pacientka nechtěla zuby upravit podle případné doložené fotografie zubů,které měla v mládí. Základní tvar a velikost zubů jsem vybral podle daných anatomických pravidel s přihlédnutím k tvaru obličeje pacientky. Barva zubů na původních protézách byla výrazně světlá, ale s nádechem do šedé. Pacientce slušela ,ale při usmání s přihlédnutím k celkovému vzhledu obličeje (tvar,barva pleti-vlasů atd. atd) ,působila chladně.  Dohodli jsme se tedy na světle bílé barvě zubů, ale s nádechem do žluta s tím ,že špičáky budou o stupeň tmavší,tak aby celková probarvenost zubního oblouku působila co možná nejpřirozeněji.

Pracovní postup.

Vzhledem k efektivnímu postupu přenosu základních údajů ze starých zubních náhrad a následné požití metody tvz. biofunkčního otisku lze celý proces zkrátit na tři pacientovy návštěvy v zubní laboratoři. 1 konzultace. 2 zkouška-biofunkční otisk. 3 předání náhrady.

Závěr.

Vzhledem k tomu,že již pacientce byly na pojišťovnu zhotoveny „nevyhovující zuby“ v jiné laboratoři,musela nést plnou tíhu nákladů, spojených se zhotovením nových protéz v LPdental – ЛПдентал. Věřím,že jí konečný výsledek uspokojil ,i přes vynaložené poměrně vysoké náklady ,spojené s výrobou náhrady bez účasti pojišťovny.V určitých fázích tj. kopírování tvaru protézy by nešlo ani realizovat výrobu z ceny hrazené pojišťovnou,protože zvolený pracovní postup je výrazně časově náročnější. Výsledkem je optimální tvar protézy,na který je pacientka zvyklá.

Závěrem bych chtěl paní poděkovat za možnost prezentace případů s použitím jejich fotografií.  

Petr Moj

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология