Protézy zhotovené dle individuálních přání pacienta s účastí pojišťovny.

Celkově lze pacientům v oblasti snímatelných náhrad nabídnout určitý typ nadstandardu.

Protézy lze zhotovit plně dle individuálních přání pacienta. Možností je celá řada. Jsou popsány  a prezentovány v dalších částech webu viz. Atypické dentální práce. Vždy se ale jedná o úkony,které nelze celkově zahrnout do služeb hrazených v plné výši pojišťovnami.

Cenová kalkulace.

Zubní laboratoř si za podobné nadstandardní práce účtuje od 6000 do 15000 tisíc korun českých za 1 totální náhradu. Cena se odvíjí podle typu použitých- pojišťovnami nehrazených materiálů a specifických, časově náročnějších nadstandardních úkonů ,požadovaných pacientem.

Začlenění doplatku pojišťovny do celkové cenové kalkulace.

V zubní laboratoři lze prakticky realizovat celý pracovní postup. Stanoví se cena podle typu použitých materiálů a specifických nadstandardních úkonů, požadovaných pacientem. Souhlasí li ošetřující lékař a umožňují to podmínky dané pojišťovny,lze tuto cenovou položku odečíst pacientovi od celkové ceny, kterou požaduje zubní laboratoř. Ošetřující lékař přepošle částku hrazenou pojišťovnou zubní laboratoři. V opačném případě, nebude li to možné,  musí pacient  uhradit částku ,kterou požaduje laboratoř  sám- tj. bez účasti pojišťovny.

Pacient věk 50 let.

Charakteristika případu.

V daném případě má pacient  výrazně podsekřivé alveoly a celkově hodně specifické skusové podmínky v ústech. Především je pro umělé zuby v bázi náhrady  velmi málo místa. V kombinaci s požadavkem pacienta odlehčit vnitřní stranu báze pro změkčující silikonovou vložku ,která bude usnadňovat nasazení a sejmutí náhrady, vzniká poměrně komplikovaný případ. Jedním ze základních požadavků pacienta bylo,aby zuby v náhradě stály co nejpřirozeněji. Představu o vzhledu svého úsměvu měl jasnou. Uměl ji zároveň skvěle popsat. Po několika drobných úpravách při zkouškách ve vosku byl plně spokojen se stávajícím postavením zubů ve svých zubních náhradách. Celkově nešlo o časově náročný případ,kde by se kopírovala původní náhrada ,nebo individuálně upravovaly zuby do protéz. Náhrady byly zhotoveny celkově za 5 dní.

S přihlédnutím k tomu,že si  pacient sám vybral a koupil kompozitní zuby do náhrad (Phonares) a set pro zhotovení změkčující silikonové vložky Silagum Confort  ,laboratoř stanovila cenu 6000 Kč za 1 náhradu. Se souhlasem ošetřujícího lékaře,který laboratoři přepošle aktuálně možnou úhradu od pojišťovny (3000 Kč-pouze HTN) zaplatil pacient celkově 9000 Kč za horní a dolní náhradu.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 

 

 

 

 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология