Atypické dentální práce

 

Nabídka – Ceník

Snímatelná  protetika

Nabídka možností a variant postupů - je popsaná na stránce viz. níže  a v levé liště stránky webu.

Zhotovení náhrad-celý postup zhotovení náhrady je možný realizovat v zubní laboratoři.

Cena –  Celková  částka se odvíjí  podle zvolených materiálů a způsobu,podle kterého se budou zuby do náhrady stavět tak ,aby takto individuálně zhotovená náhrada pacientovi opravdu vyhovovala. Konečná cena od 4000,- do 10000,- Kč za 1 náhradu celkovou,částečnou nebo imediátní. U hybridních náhrad s implantáty,zásuvnými spoji a pod. je cena vyšší. Odvíjí se od ceny použitývh komponentů pro daný implantační systém,výztuží ale také celkově složitější a pracnější pracovní postup. Konečná cena od 15000,- do 45000,- Kč za 1 hybridní náhradu s implantáty,zásuvnými spoji,teleskopy apod.

Objednání-dojíždění-doba zhotovení náhrady více zde.

 

Fixní  protetika

Nabídka možností a variant postupů - je popsaná na stránce viz. níže.

Zhotovení náhrad-celý postup zhotovení náhrady nelze realizovat v zubní laboratoři.

Cena- vzhledem k širokým možnostem použití různých materiálů se cena stanovuje individuálně s přihlédnutím k danému případu.

 

Obecně-charakteristika-nabídka možností a variant postupů.

                               

Pro lidi ve středním a pozdějším věku již nejsou typické nádherně bílé, více či méně ukázkově anatomicky uspořádané zuby ,které jsou typické pro děti a mladé lidi.Zuby se s  přibývajícím věkem opotřebovávají,kazí a vypadávají. Proto, přejeli si člověk s přihlédnutím ke svému věku vyrobit zubní náhradu s výrazně bílými zuby, bude to vypadat vždy nepřirozeně. V kombinaci s ukázkově anatomicky srovnanými zuby v náhradě, byť bude udělána sebelíp, vždy bude v ústech daného pacienta náhrada působit uměle a nepřirozeně.Na první pohled bude každému jasné, že jde o umělou zubní náhradu a ne o přirozené pravé zuby. Jak vlastně takový úsměv vypadá? Více zde: Charakteristika přirozeného vzhledu úsměvu (postavení zubů). 

 PROTÉZY

Častou variantou je požadavek na vložení kovových zubů ,inlejí nebo onlejíí do protézy,které rozruší zdání umělého zubního oblouku. Jde o práce, které budou na první pohled v ústech pacienta „vždy vypadat nepřirozeně“ ale to je ve většině případů jejich účel a důvod použití. Nejedná se o dentální šperky-více, i když je mohou někdy vzdáleně připomínat. Jsou součástí celkového protetického řešení. Nelze je libovolně vkládat a vyjímat jako většinu dentálních ozdob-více.

 

Možností je ale daleko více. Lehká rotace jednotlivých zubů může tyto náhrady opravdu změnit tak, že budou působit přirozeně ,zvláště tehdy, vytvoří li se i určitá mírná asymetrie ve velikostech továrně vyráběných prefabrikovaných zubů,které se pro tyto náhrady používají. Jsou to ale také úpravy a zhotovování nových protéz podle doložených fotografií z mládí,tak aby se konečný výsledek co nejvíce podobal fotografické předloze. Dále je to zhotovování protéz podle fotografických předloh zubů jiných lidí,dobarvování báze náhrad a mnoho dalších variant jak zhotovit protézu tak,aby v ústech daného jedince vypadala co nejpřirozeněji. Specifický tvar a postavení zubů jsou charakteristickým znakem každého člověka.Jak vlastně takový přirozený úsměv vypadá. Více zde: Charakteristika přirozeného vzhledu úsměvu (postavení zubů).

 

KORUNKY A MŮSTKY

Zde má zubní technik daleko větší možnosti vytvořit přirozeně působící náhradu v porovnání se snímací protetikou. Individuálních požadavků od pacientů je zde proto výrazně méně. I přesto nás , čas od času , osloví nějaký pacient s opravdu specifickým požadavkem na individuální úpravu jeho náhrady.

Ve valné většině případů jde o nepříznivé okluzní vztahy, kdy pacient „vykousává“ fasetu z náhrady. Velkou roli zde hrají okluzní vztahy,rozsah preparace(místo pro budoucí náhradu), ale také je to i finanční stránka ,kdy si pacient nemůže dovolit vhodnější a kvalitnější řešení pro jeho individuální skusové poměry. Zubní technik je pak nucen zhotovit kovovou nákusnou část i na jinak bílé viditelné části zubu. Obvykle se to řeší konzultací s pacientem, kdy se společně snažíme nalézt kompromis mezi funkčností a estetikou dané protetické práce.


Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


    

        Informace

      Protézy zhotovené dle

  individuálních přání pacienta

         s účastí pojišťovny.

      Protéza zhotovená dle

 individuálních přání pacientky

      bez účasti pojišťovny.

 Jaký tvar a velikost zubů budu

   mít ve své zubní náhradě ?

   Zhotovení nové náhrady

       přesně podle staré.

   Zhotovení protézy podle

         fotografie z mládí.

   Podle předlohy původního

    postavení a tvarů zubů.

 Zhotovení protézy podle foto-

   grafie zubů jiného člověka.

Zhotovení nové zubní náhrady

  s přihlédnutím k fotografiím

  situace před extrakcí zubů-

          rekonstrukce.

 Imitace přirozené barvy dásně.

 Dobarvování pryskyřičné báze

                protézy.

 Změkčovací silikonová vložka

     tvrdého patra protézy. 

      FOTOGALERIE

 Atypické snímatelné práce.

     Atypické fixní práce.

           Diastema

  Možnosti v postavení zubů.

Výrobky s omezenou zárukou.

 

Publikační činnost

Celkové snímatelné náhrady 
  v současné praxi. Část -1 
             Úvod (pdf.)
     Iva Mondok / Petr Moj
StomaTeam 2/2016 str.39-45

 

Celkové snímatelné náhrady
   v současné praxi.Část-2
  Pacient s nevyhovujícím 
vlastním chrupem,který bude 
       extrahován  (pdf.)
     Iva Mondok/PetrMoj
StomaTeam 3/2016 str.34-40

 

Celkové snímatelné náhrady
   v současné praxi.Část 3
využití fotografií u bezzubého
           pacienta (pdf.).
     Iva Mondok/Petr Moj
Stoma Team 4/2016 str.34-39. 

Celkové snímatelné náhrady
   v současné praxi. Část 4
     individuální přístup k
      pacientovi (pdf.)?
     Iva Mondok/Petr Moj
StomaTeam 5/2016 str.58-64.

  Celkové snímatelné náhrady
     v současné praxi 5. část
    Efektivní využití stávající
    náhrady pro rekonstrukci
        rozsáhlých defektů
    Iva Mondok | Petr Moj
StomaTeam 6/2016 str.70-73

 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология