Zlato-Zlaté zuby

 

 

Zlato - obecně           

Zlato na zemi má zvláštní původ.Před miliardami let prolétala naše země zbytky explodované hvězdy a dopadl na ní déšť tekutého zlata. V přírodě se vyskytuje vzácně. Veškeré do roku 2014 nalezené zlato by se dalo slít do krychle o hraně  asi 21 metrů a váze 175 000 tun.

V celé historii lidstva snad není jiného slova ,které by více evokovalo představu bohatství a moci. Zlato má v sobě něco co, je zakořeněno v našem společném nevědomí.Uctívali ho Inkové. Egypťané v něm viděli dech boží. Většina velkých náboženství velebí zlato. Staří Římané nazývali zlato svaly války, aby nacisté mohli financovat třetí říši, museli zabrat zlato celé Evropy. V současnosti představuje největší obchod s komoditou ve světě.Stejně tak  země,které chtějí mít určitou váhu v mezinárodní finanční komunitě, musí mít  rezervy ve zlatě.Zlato je určitým symbolem národní suverenity.

                                   Jedno staré přísloví říká „Zlato jde tam, kde se rodí bohatství“.

 

Zlato úvod

Nahlédneme li do starých mýtů, můžeme se dočíst v severské mytologii o jednom z nejpodivuhodnějších bohů severu-strážci Ásgardu Heimdallovi. Tento bílý Ás je také někdy nazýván Gullintanni („zlaté zuby“). Jako jediný z bohů má zuby z ryzího zlata.°

Zlato ve stomatologii

2000 LET PŘED N.L.

Starověký Egypt. Egypťané používají zlaté drátky, s jejichž pomocí uchycují nový zub v místě původního k vedlejším zdravým zubům. Tuto formu dlahování převzali Féničané, následně Etruskové. V období Římské říše byla tato metoda zdokonalena natolik, že korunky a můstky vyrobené ze zlatých pásů byly k stávajícím zubům dosazeny s velkou přesností.

 900 LET PŘED N.L.

 Mayové v Americe , ale také určité etnické skupiny  z oblasti severního Myanmaru poblíž Barmy používaly zlato ke zdobení zubů. Používali i podobnou metodu uchycení zlata na zubech. Na obdobných nálezech z Bolinaa na Filipínách jsou vidět dokonale zlatými plátky pokryté zuby z téže doby. Účel a význam takového pokrytí měl kosmetickou funkci, která měla vyjádřit  majetkové poměry a významné společenské postavení dané osoby.

18.STOLETÍ N.L.

Zlato je na pohled krásné. V porovnání s barvou  obecných kovů, žlutá barva zlata v ústech působí příjemněji. Zlaté slitiny jsou mimořádně chemicky inertní, dobře opracovatelné a leštitelné. Používají se pro výrobu prvních snímacích protéz. Vzhledem k vysoké ceně zlata, ale i celkového ošetření spojeného s výrobou náhrady, zůstávají tyto lékařské úkony opět výsadou aristokracie a movitých lidí.

19- ZAČÁTEK 20. STOLETÍ N.L.

S celkovým rozvojem stomatologie , kdy již lékaři umí nabrousit zuby , na které následně zubní technici zhotoví korunky, přichází éra zlata.  Zlato tvoří základ většiny dentálních prací. Zubních korunek, můstků,inlejí a onlejí. Celkově je zubní ošetření stále více dostupné méně movitým lidem.

 Mrtvé zlato-Totengold.

Je termín označující zlato,které nacisté rvali ze zubů a prstů lidí zavražděných v koncentračních táborech. V roce 2012 vyšlo najevo,že osobní zubař Adolfa Hitlera používal právě toto převážně židovské zlato na zlaté plomby pro vůdce.

 

KONEC 20 – ZAČÁTEK 21 STOLETÍ

S objevy slitin na bázi chrom-kobaltu, které jsou mimořádně chemicky odolné,biologicky inertní a zároveň taky výrazně levnější ,se zlato přestává  pro konstrukce můstků a korunek užívat.

 Zubní šperky a ozdoby

S příchodem nových trendů ze západu se zlato používá občas k výrobě různých zubních šperků a ozdob. Zde jde ale spíše o módní záležitost. /dentalni-sperky-teeth-jewelery

Estetické vnímání zlata v zubních náhradách

 Většina lidí chce mít zuby ve své nové náhradě v přirozeně bílém odstínu zubů .Najdou se i jedinci ,kteří chtějí mít  zuby opravdu extrémně bílé ,ale to jsou spíše vyjímky. Stejně tak je to  se zlatými zuby. Je to vyjímka potvrzující pravidlo. Přesto  v mnohých státech bývalého SSSR v oblasti Střední Asie a Kavkazu žijí početné skupiny lidí,které si nechávají všechny zuby dělat ze zlata.

 S podobnými příklady se můžeme setkat i ve východní Evropě v souvislosti s Romy.²

 

Uzbekistán,Kyrgyzstán,Tádžikistán,Turkmenistán s jihem Kazachstánu a územím Kavkazu³.

Zlaté zuby jsou zde vnímány jako symbol společenského postavení. Jsou také symbolem bohatství a majetku. Celokovovými zlatými korunkami se ošetřují nejen poškozené nebo chybějící zuby. Aby se docílilo „zlatého úsměvu“,kdy budou všechny zuby zlaté ,nabrušují se i zdravé zuby.

Střední Asie-2015 : I v současnosti se zde podobné práce  na přání klientům zhotovují.V  mnohých případech  je nutné nabrousit i zdravé zuby , proto ne každý lékař souhlasí  s tím to udělat.Zlato si zde může klient donést své. V laboratoři zubní technik určí ryzost slitiny. Jeli  zlato příliš ryzí nebo naopak,  smísí zubní technik  s   pacientovým  zlatem jinou zlatou slitinu nebo kov tak, aby výsledná slitina měla optimální  vlastnosti, které jsou nutné pro zhotovení zlatých celokovových korunek.

                                                            Irina Stakhneva

 

Citace

Irina Stakhneva,zubní lékařka

                   Vzdělání: Kazašská Národní Lékařská Univerzita S.D.Asfendijarova

                       Lékařská praxe Kazachstán . V současnosti  lékařská praxe v Česku.

Odkazy

° http://cs.wikipedia.org/wiki/Heimdall  , http://en.wikipedia.org/wiki/Heimdallr

²http://dyachyshyn.com/en/galleries/gallery/?photogalleryid=166

³http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_teeth

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология