Protézy nedrží. Nejde s nimi jíst. Špatně se s nimi artikuluje. Chybně stanovené skusové poměry. Žena věk 60 let.

Charakteristika případu: Pacientka po extrakci zbylých zubů chodila nějaký čas bez náhrad. Následně zhotovené její první celkové snímatelné náhrady jsou ve všech směrech nevyhovující.

Příčiny problému: Zde byla u nevyhovujících náhrad v procesu výroby nenhodně zhotovená vosková skusová šablona. Tj. chybně stanovené skusové poměry.

Řešení: Zde se jedná o klasické zhotovení nových náhrad podle daných anatomických pravidel tak, aby pacientce funkčně a esteticky vyhovovaly.  Po dohodě s ošetřujícím lékařem byl zvolen postup: První alginátové otisky provede lékař. Stanovení skusu a následná zkouška se zhotovením detailních otisků Repinem (bio funkční metoda) realizuje laboratoř, kde je větší časový prostor, ale i technické možnosti pro individuální úpravu skusové šablony a případně i zkoušky ve vosku. Předání náhrad pacientce-ordinace.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 

 

 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология