Protéza nedrží. Špatně se s ní jí. Problematické případy.

Co s tím. Jak postupovat?

Někdy opravdu stačí pouze vybrat optimální tvar (velikost) zubů, a následně je postavit tak, aby vše odpovídalo anatomickým specifikům v ústech konkrétního pacienta.

Snadno se to napíše. Někdy s většími –menšími potížemi realizuje, ale vše je možné. Není to jen o technické stránce věci, kdy zhotovujeme zubní náhradu podle nějakého univerzálního klíče. Zde jde především o celkovou práci s pacientem, která zahrnuje  zjištění celé řady důležitých aspektů. Jejich zjištění následně přispěje k úspěšnějšímu zhotovení funkční a estetické náhrady.

 

Případ : Pacientka věk 76 let.

Pacientka si neustále stěžuje u ošetřujícího lékaře. Protézka, která je zhotovená jako reklamace té první v jiné zubní laboratoři, se kterou lékař také spolupracuje , jí stále padá. Nedá se s ní jíst. Je mohutná a tlačí ji.

Ošetřující lékař případ konzultoval se mnou. Práce byla zadána mé zubní laboratoři. S doktorem jsme se dohodli, že sejme pouze otisky. Celý zbylý proces výroby zubní náhrady bude realizován v zubní laboratoři.

Charakteristika příčin problému.

1.Pacientka má v dolní čelisti po úraze na jedné straně zuby výrazně výše v porovnání s druhou stranou. Celkově je zde výrazná asymetrie, která bude mít vliv na funkčnost a estetiku u nově zhotovované náhrady.

2.U pacientky je velmi obtížné stanovit skus. Má na to velký vliv specifické postavení zubů v dolní čelisti, ale také přílišné snažení a soustředění se pacientky - kousat správně. Zde je nutné pracovat s pacientem tak, aby se při zhotovení skusové šablony a zkoušce náhrady na skus příliš nesoustředil. Laicky řečeno, je tím myšleno bezmyšlenkovité přirozené skousnutí, na které nikdo z nás při jídle, nebo mluvě  nemyslí.

3.Zuby v náhradě mají nevhodné anatomické postavení, tvar a velikost.

Protéza byla zhotovena standardně na pojišťovnu poměrně rychle, během 5 pracovních dnů. Pacientka si nepřála žádné nadstandardní úpravy. Šlo o úplně obyčejnou rutinní práci, která není ani tak  zajímavá nějakou zvláštností. Zde se sešlo pouze více nepříznivých faktorů. Velkou výhodou je, že se vše dělalo v zubní laboratoři, která je lépe vybavena v porovnání s ordinací na rychlou úpravu skusové šablony, zkoušky náhrady ,ale také celkovou doúpravu předávané náhrady.

U těchto komplikovanějších případů je to celkově efektivnější řešení.

                                                                                                                                                    Petr Moj

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 

   Další případy více:

     Protézy nesedí. Padají,
                  špatně
      se s nimi jí a mluví.
       Asymetrie obličeje
         žena věk 68 let.

Protézy nedrží. Nejde s nimi
      jíst. Špatně se s nimi
artikuluje. Chybně stanovené
          skusové poměry.
           Žena věk 60 let.

  Další případy více. Protéza 
     nedrží. Špatně se s ni jí.
     Problematické případy.


Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология