Předkus. Stabilizace snímací polyamidové náhrady v kombinaci s kovovými prvky + necítím chuť čokolády :-D možnosti-řešení. Žena věk 44 let.

Zde navazuji na nedávný případ, kdy pacientka při úraze ztratila 5 předních zubů. Jejím přáním bylo zhotovit provizorní (imediátní) náhradu tak, aby  vzhled a postavení zubů odpovídalo situaci v ústech před úrazem. Viz provizorní náhrada zde: Ztráta 5 předních zubů při úraze-zlomená čelist. Žena věk 44 let. Zhotovení protézy tak, aby celkový vzhled úsměvu odpovídal situaci v ústech před úrazem.

Pacientka po uplynutí doby, která je nutná k zhojení sliznic alveolu plánovala buď zavedení implantátu s protetikou, nebo keramický můstek ukotvený na nabroušených zubech. Vše zhotoveno tak, aby výsledný efekt opět odpovídal situaci v ústech před úrazem.

A: Protetika na implantátech: toto řešení se v tomto případě ukázalo jako nevhodné. Postavit v daném případě zuby na implantátech tak, aby tvar oblouku a zubů odpovídal situaci před úrazem nelze.

B: Keramický můstek  ukotvený na nabroušených zubech by umožnil realizovat požadovaný tvar zubního oblouku a zubů. Pacientka se ale nakonec rozhodla, že si ani nenechá obrousit zdravé zuby a půjde do varianty C: individuálně zhotovená snímací protéza.

Charakteristika případu:

Po úraze jsem pacientce udělal provizorní náhradu (foto 0), která je celá z polyamidu, zhotovená v relativně malém rozsahu báze. Protéza nezakrývá velkou část patra(foto 1).

V období, kdy se dohojuje sliznice alveolu po extrakci přestala pacientce imediátní náhrada sedět. Na snímku 2 je vidět, že ještě i čtvrtý měsíc po extrakci  se může měnit tvar alveolu.

1 varianta foto 3 .  Pacientka má frontální zuby v přirozeném předkusu. Aby náhrada dlouhodobě účelně sloužila bylo nutné vykompenzovat páku předkusu rozšířením báze na celé patro, do kterého byly vsazeny lité kovové opěrné trny a drátěné spony na zadní stoličky. Vše navrženo v co nejtenčí a nejpevnější formě tak, aby bylo dosaženo maximální stability a přichycení náhrady v ústech bez nutnosti zásahů do zbylých zdravých zubů.

Kamenem úrazu se několik dní po předání stala čokoláda, jejíž chuť lze s protézou ,jejíž báze se rozkládá na celém patře cítit výrazně méně-foto 4.  Ono vlastně nejde ani tak o čokoládu, ale o chutě, vnímání a citlivost na patře celkově. Je to všeobecně známá věc. Pacientce jsem navrhnul možnost odbroušení menší části patra z protézy. Nakonec jsem to ale udělali úplně jinak. Pacientka se rozhodla pro výrazně dražší,ale taky komfortnější řešení situace. Kombinace skeletové konstrukce s polyamidovou bází viz níže.

2 varianta foto 5-6-7. Skeletová náhrada v kombinaci s polyamidovou bází. Tj. přední spony na zubech jsou v barvě dásně. Konstrukce náhrady je udělána z kovu tak, aby celé patro bylo co nejvíce uvolněné.  Místo zadních litých kovový spon, které by byly pro tuto koncepci obvyklé, ale kvůli velké disparalelitě neproveditelné, jsou v kovové konstrukci zafixovány spony drátěné. Jsou tenčí s možností přitažení, případně možnosti libovolné výměny. Jedinou nevýhodou je v místě spojení kovu s polyamidem silnější báze. Tj. 2,5 až 3 mm ale to je spíše drobnost. Celkově je síla skeletové konstrukce ve středu profilu na patře 0,5 až 0.8 mm. V ústech uzoučké, tenké minimálně zavázející.

Závěrečné bělení zadních zdravých zubů.

Realizováno v individuálně laboratorně zhotovených nosičích na bělení zubů s pomocí bělícího gelu Opalescence.

Celkově se tak esteticky sladil vzhled úsměvu do přirozenějšího světlejšího odstínu zubů.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология