Human tooth sharpening-Zaostřování zubů

Zaostřování zubů u lidí je prastará, tisíce let stará praxe ,kdy se zuby ručně pomocí jednoduchých nástrojů tvarují do podoby,které jsou typické pro žraloky ,nebo jiné dravé šelmy.                   

Historie

Historicky mnoho kultur po celém světě praktikovalo a v mnohých místech planety  praktikuje dodnes tuto prastarou metodu zaostření zubů. Způsoby úprav zubů a rozdíly v tradicích se mírně liší ,ale všechny mají něco společné. Duchovní podstatu vyplývající z náboženství. Svým způsobem všude, kde byly a jsou tyto úpravy praktikovány ,lidé uctívají podobná božstva, pro které jsou charakteristické ony špičaté zuby. Zatímco v Evropě, kde jsou podobné bytosti spojovány spíše s temnými silami v raném středověku s upíry a vlkodlaky, k podobným úpravám zubů nedocházelo. V porovnání k tomu ve zbytku světa byl tento rituál velice rozšířený. Ve střední a jižní Americe  civilizace  Mayů,Olméků,Inků a mnoho jiných ,uctívaly podobná božstva s „upířími zuby“. V Asii jsou dodnes uctívána podobná božstva se špičatými zuby. Také u sudánských kmenů. V Indii. Dále přes Vietnam,Kambodžu,Laos,Čínu až do Japonska. Nevyjímaje celou Indonésii s Bali. Ve velké části střední Afriky jsou podobné rituály u mnoha kmenů praktikovány dodnes.Jsou jimi například kmeny Mentawi,Pygmejů a Afarů z oblasti Danakil v Etiopii.

Jak už bylo výše zmíněno, společným znakem u všech národů,kmenů a etnik byla duchovní podstata, vyplývající z náboženství. Uctívání bytostí s výrazně zašpičatělými  předními zuby.      Základní tvarové typy zaostření- Tyto úpravy zubů vycházejí z devíti základních vzorů. Zuby jsou zbroušené do špiček-obrázek 1 a 2. Nebo jsou upraveny pouze velké řezáky-obrázek 3.(etnika v Angole). Dalšími variantami jsou specifické úpravy incizních hran frotálních zubů-obrázky 4 až 8. Tyto poslední varianty jsou typické pro etnika v jižní Americe (Panama atd.).

Například u Mayů byly tyto úpravy symbolem odlišení vyšší třídy od zbytku populace. U jiných kmenů to byl jeden z rituálních úkonů při přechodu z puberty do dospělosti, pro dospívající členy společenství. Celkově u mnoha kmenů byli jedinci s podobně upravenými zuby vnímáni také jako více atraktivní-přitažlivější.

Zdravé bílé zuby byly, jsou a budou vždy symbolem krásy a zdraví. Se zašpičatěním dostává úsměv „ živelnou jiskru “.

1.typ zaostření-do výrazně se zužující  špičky ve tvaru V

Tento typ je velice rozšířený .Je charakteristický například pro Pygmeje.Toto označení zahrnuje různá etnika lidí dorůstajících maximálně 150cm,kteří žijí po celém světě. Nejznámějšími Pygmeji jsou Aka, EFE a Mbuti ze Střední Afriky. Pygmeje také nalezneme v Thajsku,Malajsii Indonésii, na Filipínách, v Papui-Nové Guinei a v Brazílii. Částečně lze mezi ně počítat i Negrity z jihovýchodní Asie.

2.typ zaostření-do mírně zužující se špičky ve tvaru V

Tento typ zaostření je nejčastější.Je typický například pro etnickou skupinu Afarů, čítající přes jeden milion lidí, která obývá převážně Danakilsko-poušť v Afarském regionu Etiopie, Etritrey a Džibutska. Někdy se pro toto etnikum užívá označení Danakilové, pro severní Afary-Adelové .Z dalších kmenů,např. domorodci z oblasti Bopoto (Severní Kongo). 

S podobným typem zaostření zubů se můžeme mimo Afriku sekat také u etnik žijících v Asii, Jižní  a Střední Americe. V Indonésii např. u etnika Mentawai ze Sumatry.

3.typ zaostření- úprava velkých horních řezáků.Výbrus do tvaru otočeného V

Tato úprava spočívá ve specifickém zbroušení hran prvních předních řezáků. Je typická například pro etnikum  Mucubal ( Mucubai , Mucabale nebo Mugubale) žijícím v Namibijské poušti ,v oblasti jižní Angoly. Podobnou úpravu zubů můžeme také vidět i u Himbů (Himba,Ovahimba) žijících  v severovýchodní Namibii, v regionu Kunene(dříve Kaokoland) a jižním pobřeží Angoly.

4.typ zaostření-1 zábrus ve tvaru V ( incizních hranách zubů).

Tyto úpravy jsou typické pro etnika žijící v Jižní a Střední Americe. V incizních hranách frontálních zubů se vybrousí 1 zářez ve tvaru V. V podstatě následné vzniká zub s dvěma  ostrými vrcholy.

5.typ- zaostření-2 mírné  zábrusy ve tvaru V ( incizních hranách zubů).

Vznikají 3 stejně vysoké ostré vrcholy ve tvaru V. V současnosti je možné podobnou úpravu vidět u etnických skupin v oblasti Panamy.

6.typ-zářezy na labiálních plochách zubů

Tyto úpravy jsou typické pro etnika žijící v Jižní a Střední Americe.

7.typ- zaostření-2 výrazné zábrusy ve tvaru V ( incizních hranách zubů).

Dvěma zábrusy vznikají v incizní hraně zubu 3 vrcholy. Po stranách  jsou dva nižší vrcholy.Mezi nimi je třetí,který je nejvyšší. Tato úprava byla charakteristická pro Mayskou kulturu.

8.typ - typ zaostření- specifická úprava incizních hran horních řezáků.

Tato úprava byla charakteristická pro Mayskou kulturu.

9.typ-vsazování ozdob do labiálních ploch zubů.

Do zubů se vrtaly otvory, do kterých se vsazovaly drahé kameny ,ale také zlato. Typické jsou především pro Mayskou kulturu. Podobné úpravy praktikovaly různá etnika a kmeny například na Filipínách nebo Barmě.

Zápory

Vzhledem k tomu,že se zaostřováním zubů poškozuje nejen sklovina ale i dentin a jiné hlubší struktury v zubech, jsou takto upravené zuby velice náchylné ke vzniku kazů. Ztenčením korunkové části může dojít k jejímu odlomení. Navíc zde dochází k desartikulaci mezi horními a dolními řezáky. Primárně je tedy něco ve stávající situaci obtížnější ukousnout.

Závěr

V současnosti již zaostřování zubů není praktikováno v takové míře. S vlivem současné světové civilizace postupně mizí.Paradoxně - co se neděje záměrně, objevuje se nechtěně. S podobně tvarovanými zuby,které si v minulosti lidé zaostřovali do požadovaných tvarů záměrně, se občas setkáváme  v ordinacích zubních lékařů.

 

Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia-Dysplasie

Ectodermal dysplasia-není to nemoc jako taková. Celkově jde o komplex více jak 150 syndromů,které se u každého postiženého jedince projevují v závislosti na různých faktorech. Postiženy bývají vlasy,zuby,nehty apod. Nemoc postihuje všechny rasy ,ale nejvíce postižených je diagnostikováno u bílé rasy.

Zuby: V chrupu se vyskytují vždy určité abnormality. Mnohdy mnoho zubů nevyroste.Zuby nestojí ve správných anatomických pozicích. Anatomický tvar jednotlivých zubů vykazuje mnohdy výrazné anatomické odchylky. Přední zuby mají charakteristický kuželovitý tvar.Léčba je obtížná a zdlouhavá.Děti potřebují zubní náhrady od 2 let. Navíc tím, jak dítě roste ,vše se musí neustále upravovat. Kuželovitý tvar zubů je možné dostavět pomocí kompozitních materiálu. Ne vždy se to ale podaří. Vše navíc komplikuje v mnoha případech nutnost ortodontické léčby. V konečné fázi ,jakmile dotyčný jedinec dospěje a jeho čelist se již dále nebude vyvíjet,zvolí se v závislosti na povaze případu následující postup. Buď se zhotoví protéza, nebo fixní můstky.Můžou se ale i poškozené zuby extrahovat a nahradit implantáty. Mnohdy se zvolí kombinovaná varianta výše jmenovaných postupů.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология