Petr Moj - O mně

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zubní technik registrační číslo 016-0131-0953 Zubní technik IČO-72081350

DATUM NAROZENÍ:

15.09.1978

PROFESNÍ ÚDAJE:

 • absolvoval Střední zdravotnickou školu v Ostravě-Vítkovicích- obor zubní technik v r.1997
 • 1998-2003 zaměstnán u MUDr. Zdeňky Michnové IČO-48805815 jako zubní technik (fixní a snímatelné náhrady).
 • 2004-2010 zaměstnán u firmy Polydent plus IČO-66919142 jako zubní technik (fixní a snímatelné náhrady).
 • Od 2010 práce ve vlastní zubní laboratoři LPdental - ЛПдентал IČO-72081350.
 • Od 2010 specializace v oboru Veterinární stomatologie-protetika a ortodoncie.Publikační činnost.
 • Od 2010 navazování spolupráce s veterinárními lékaři-stomatology v České republice.
 • Od 2011 navazování spolupráce s veterinárními lékaři-stomatology mimo území ČR:Evropa-Asie-Afrika.
 • Od 2011 navazování spolupráce s institucemi zabývajícími se chovem ohrožených druhů zvířat-Zoo atd..
 • Od 2011 navazování spolupráce s organizacemi zabývajícími se ochranou volně žijících zvířat. Přírodní rezervace,Národní parky atd.. 
 • 2012 nabídnutí možností zhotovení dentálních šperků dle individuálních přání klientů-vlastní návrhy (propojení profese se zálibou v zhotovování předmětů z drahých kovů).
 • 2013 Realizace projektu Atypické dentální práce-Humánní protetika.Nabídnutí možnosti pacientům zhotovit náhradu tak,aby postavení zubů odpovídalo postavením a tvaru zubů,které měli v mládí adt. 
 • 2014 Prezentace ucelené nabídky v oboru Veterinární stomatologie-Exotická zvířata. Otiskovací lžíce,sejmutí otisků,aktivní účast u případů,technická podpora,protetika a ortodoncie.
 • 2015 Navázání partnerské spolupráce s firmou CompleteDental v oblasti polyamidových snímatelných náhrad z Deflexu.
 • Od 2015 lektorská činnost na školeních tématicky zaměřených na polyamidové snímatelné náhrady-Deflex (od 18.10.2016 spolupráce s CompleteDental na školeních ukončena více zde.).
 • Od 2016 člen redakční rady odborného profesního dentálního časopisu StomaTeam (od 10.10.2018 ukončeno více zde.)
 • Od 2017 tvorba ukázkové sbírky pro studenty škol-Mendělejevova periodická tabulka prvků.

 

Záliby:

Rybnikářštví-vše související s rybníky.

Chemie/fyzika-prvky.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


     

 

 

      FOTOGALERIE

                Petr Moj

       Osobní fotogalerie

 

   Volnočasová tvorba. 

 

 

 

 

 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология