Ukázkové práce z polyamidu Deflex Fluence

Je novým produktem od výrobce Deflexu firmy Nuxen S.r.l.(Buenos Aires - Argentina). Ve stálé nabídce výhradního dovozce pro ČR (CompleteDental) zatím není. Výrobek se nyní několik měsíců takzvaně zkouší. Né z důvodů,že by mohl být „nekvalitní“. U mnoha výhradních  distributorů v jiných zemích již v nabídce je. Protézy se z tohoto materiálů dělají bezproblémově. Účelem  zkoušení  tohoto nového typu Deflexu v několika vybraných laboratořích je takzvaná „adaptace pro podmínky domácího trhu“. Co je tím myšleno. Z Deflex Fluence se několik měsíců zhotovují  v laboratořích protézy. Sleduje se dlouhodobá spokojenost pacientů s novým materiálem. Spolupráce s ošetřujícími lékaři,možnosti indikací,zpracování atd. Zkrátka získávají se potřebné informace pro řádnou prezentaci  materiálu lektory na školeních,kteří vysvětlí  nejvhodnější použití materiálu (indikace),zpracování a mnohá další specifika. Předchází se tak  případnému špatnému užití materiálu (případným reklamacím)  a nedorozuměním vzniklým ze špatného pochopení obvykle stručného návodu výrobce,kdy je výrobek rychle bez řádné prezentace uveden na trh.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология