Torus Palatinus (pl.Tori Palatinus)

Je kostnatý výčnělek na patře.Obvykle se Palatal Tori nachází podél podélné osy tvrdého patra. Většinou jsou menší než 2cm v průměru,ale jejich velikost se může v průběhu celého života měnit.

Palatal Tori se vyskytují častěji u asijské,indiánské a Inuit populace. Vyskytují se také dvakrát častěji u žen. Příčina vzniku zahrnuje několik faktorů.Mezi nejvýznamnější patří genetické dispozice. Jako takové nevyžadují P. Tori nezbytně léčbu. V případě komplikací se odstraňují tyto útvary chirurgicky.Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Torus_palatinus

Torus Palatinus může komplikovat zhotovení zubních náhrad. Jsou to především celkové a částečné snímatelné náhrady.Zde je někdy u klasických  náhrad vyrobených z pryskyřice obtížné tyto útvary v ústech obejít tak,aby pacientovi náhrada v ústech držela ,nepraskla a zároveň ho na patře netlačila(Torus Palatinus může sléty změnit velikost. . Nabízí se zde dvě efektivní levnější možnosti. Za prvé.Zhotovit skeletový typ náhrady - více zde: Skeletové snímatelné náhrady. S pomocí vhodně navržené kovové konstrukce můžeme tyto útvary na patře efektivně obejít. Druhou možností je náhradu vyrobit z flexibilního odolného polyamidu,který umožňuje zhotovit vhodně tvarované bezkovové konstrukce náhrady,s jejíž pomocí můžeme tyto útvary na patře také obejít aniž by náhrada tlačila,praskla,nebo nedržela. Více o polyamidu zde: Bezkovové snímatelné náhrady z polyamidu Deflex ClassicBezkovové snímatelné náhrady z polyamid akrylátu Deflex M10.

Další možností je náhradu ukotvit na implantátech. V tomhle případě se patru můžeme vyhnout úplně. Zde si ale pacient výrazně připlatí. Je to nejdražší varianta. Náhrada může být vyrobena z pryskyřice,nebo odolnějšího polyamidu.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология