Dens evaginatus-Talon cusp

Dnes evaginatus  je pojem označující  vzácnou zubní anomálii,která se projevuje tak,že se na povrchu moláru,nebo premoláru vytvoří atypický výrustek v podobě boule,drápu,nebo hrbolku. Ve frontálním úseku podobný útvar nese označení Talon cusp.

Podobné změny na povrchu zubu nepředstavují vážné zdravotní nebezpečí. V určitých případech mohou způsobit funkční problémy ve skusu,nebo narušit celkový estetický vzhled zubu.

Tato anomálie se objevuje vzácně. Vyskytuje se u 1% až 6% populace. Nejčastěji u Asiatů,Arabů,rodilých Američanů a Inuitů. Můžeme ji nalézt u lidí ve spojitosti s Rubinstein-Taybi syndrome ,  Mohr syndromeEllis–van Creveld syndrome,Incontinentia pigmenti achromiansBerardinelli-Seip syndrome, a Sturge–Weber syndrome (Talon cups),nebo Down Syndrome(Dnes evaginatus).Mechanizmus tvorby těchto atypických útvarů zatím není přesně znám. Dochází k němu ale v průběhu fáze morfologické diferenciace vyvíjejícího se zubu.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Dens_evaginatus , https://en.wikipedia.org/wiki/Talon_cusp

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология