Protetické části zobáků u ptáků.

U ptáků,kteří žijí  ve volné přírodě, nebo jsou chováni v zajetí, občas dochází k frakturám na zobáku.

Rozsah a příčina fraktur zobáků.

Malá zranění se zahojí rychle. Zobák jako takový tvoří rohovina,která u každého druhu ptáka dorůstá určitou rychlostí. U větších fraktur,kdy se ulomí  špička zobáku, jde o dočasný hendikep .Pták je částečně omezen ve způsobu  příjímání a získávání potravy do té doby,než zobák doroste. Velké fraktury,kdy je odlomena podstatná část zobáku, znamenají pro ptáky nemožnost získávat a přijímat potravu. Každý pták podle svého způsobu života má k tomu specificky uzpůsobený zobák.

Tyto úrazy mohou vznikat z nejrůznějších příčin. Při napadení, obraně,silnějším nárazem,kdy dojde ke střetu zobáku s jiným tvrdým předmětem a podobně. V neposlední řadě je třeba zmínit faktory zapříčiněné člověkem. Úrazy z klecí v chovech.Dále pytláctví,kdy jsou ptáci zmrzačeni pastmi a střelnými zbraněmi. Všeobecně se dá ale konstatovat ,že mnoho úrazů nejrůznějšího druhu vzniká u ptáků kontaktem s dráty vysokého napětí,prosklenými částmi budov, atd.

Ošetření

Malá a střední poranění se prakticky neřeší.U velkých poranění je to obvykle problém.Ve volné přírodě zvíře uhyne. Zvířata v zajetí jsou obvykle dříve nebo později utracena. Ve vzácných případech bývají ošetřena,protože  náklady na celkové ošetření  nejsou zanedbatelné. Častěji se tak proto děje u chráněných a ohrožených druhů ptáků. Známé jsou ale i případy ošetření zobáku u  husy ,divoké kachny a  podobně. Zde jde ale převážně o  charitativní práci celého týmu,který se na zákroku podílí.

Zhotovení protéz

Ucelené postupy vzhledem k malému množství případů nejsou vypracovány ,ale technologicky a principielně můžeme ošetření popsat takto.  Zlomenina zobáku se musí upravit tak ,aby ze zlomeného zobáku nevyčnívaly žádné ostré výstupky. Ty by mohly vést k rozšíření fraktury. Celkově by také vadily při zhotovování protetické náhrady. Vlastní protetická část zobáku se zhotovuje buď z kovu,nebo pryskyřice, nejčastěji v zubní laboratoři.

Postup

1 Ošetření a stabilizace stavu zvířete veterinárním lékařem.

2 Dle rozsahu a typu lomu se posoudí způsob rekonstrukce zobáku.

a-V ordinaci z volné ruky. U fraktur,kde je více opěrných bodů, lze zobák domodelovat přímo v ordinaci pryskyřicí,nebo kompozitním plastem.

b- V laboratoři- zde jsou dvě možnosti. Pták je k dispozici - náhrada se zhotovuje přiměřováním. Pták není kdykoliv k dispozici-zhotoví se otisk, podle kterého se vyrobí protetická náhrada,kterou veterinární lékař následně zvířecímu pacientovi nasadí.

Podobné typy zákroků nejsou výjimkou,ale nedělají se často. Vzhledem k tomu,že i ulomená část zobáku více či méně dorůstá, musí se časem protetická část zobáku někdy doupravit.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология