Ukázkové práce z polyamidu Deflex M10.

Záměrně jsme zde pro ukázku použili modely prací z reálné praxe. Případy nejsou ideální. Podmínky pro zhotovení prací také nejsou optimální. Záměrně jsme vybrali případy s paradentózou, vyrotovanými zuby,nebo s  disparalelními zuby.

Účelem je ukázat,že náhrady lze zhotovit na jakkoliv složité případy. Ne pouze na ty s optimálními podmínkami,které vidíme na ukázkových modelech s protetickými pracemi.

čtyři případy jsou kopie reálných prací,které byly zhotoveny na odublovaných modelech. Pouze jedna je zhotovena jako alternativa k levnějšímu řešení reálné protetické práce.

                                                                                                                                                                                                                                                  Petr Moj

Poslední ukázkový případ vypadá  jednoduše. Protéza s jedním zuben a jednou sponou. Z technického hlediska to vypadá jako jednoduše zhotovitelná náhrada. Paradoxně většina dotazů ,týkajících se použití materiálu Deflex M10 se týká právě tohoto typu náhrad.

Zde si je nutné uvědomit základní rozdíly mezi Deflexem Classic a Deflexem M10.Deflex Classic  obsahuje polyamid,který je mimořádně ohebný ,ale obtížněji opracovatelný.  Deflex M10 je polyamid s příměsí akrylátu. Je snáze opracovatelný, ale o něco tvrdší.

Při zhotovování podobného typu náhrad je nutné brát v úvahu tyto specifické vlastnosti materiálu.

Charakteristika případu: Zde se tlak vyvíjený na náhradu při žvýkání nerozkládá na několik rovnoměrně rozmístěných kotevních zubů, ale přenáší se pouze na jeden zub. Lingvální část báze náhrady  je nejvíce namáhanou části v místě kotevního zubu. Báze zde musí být co možná nejširší,úměrně silná  a mohutná tak,aby zajišťovala stabilitu náhrady.Měla by se opírat o co možná největší lingvální plochu zubu a dásně. V opačném případě ,nejsou li zde podmínky pro zhotovení dostatečně široké báze, je lepší alternativou náhradu zhotovit z Deflexu Classic. V žádném případě zde nesmíme zhotovit úzkou spojovací část. V podobném případě může prasknout i kovová spojovací část (obr.24 oprava staré náhrady, s kterou k nám přišel pacient od nově spolupracujícího lékaře).

Technologie Deflex –možnosti.

V porovnání s jinými výrobci materiálů na bázi polyamidu,kteří nabízejí pouze onu mimořádně ohebnou variantu, firma Nuxen S.r.l. nabízí dvě možnosti. Mimořádně ohebnou a o něco tužší variantu výrobků Deflex. Umožňuje nám to bez ohledu na obtížnost opracovatelnosti materiálů   zvolit pro daný případ tu nejvhodnější variantu z nabídky materiálů Deflex.

Příklady.

a) U kotevních (sponových)zubů, kde je nevýrazný podsekřivý prostor, musíme pro aktivní fixní část spony  udělat sponu z klasického polyamidu výrazně silnější-mohutnější.Docílíme tím  potřebného přítlaku spony na zub. Tužší Deflex M10 nám v daném případě umožní zhotovit sponu výrazně tenčí se stejnou silou přítlaku.                                                                                                                                b) Podobně  je to v případech ,jeli zub příliš nízký.Obvykle jsou to poslední moláry,nebo malé frontální zuby. Aby se u klasického polyamidu docílilo potřebného přítlaku spony,musí se vzhledem k nedos-  tatku místa na zubu spona výrazněji protáhnout na dáseň pod zubem. Mnohdy nám v tom ale brání slizniční řasy a uzdičky,které je nutné obejít. Nebo je alveol v daném místě tvarován tak nevhodně , že zde nelze sponu protáhnout,protože by pacientovi způsobovala otlaky. Tužší Deflex M10 nám v  těchto případech umožní zhotovit vhodnější sponu ,která je li udělána trochu mohutnější ,tak aby vytvářela potřebný přítlak ,nebude muset být  tak široká a mohutná ,jako spona z klasického polyamidu.                                                                                                                                    c) Stejně tak v opačných případech,kdy potřebujeme vzhledem k specifickým podmínkám, aby dané prvky náhrady byly mimořádně ohebné, použijeme raději polyamid Deflex Classic.

Závěr.

Uvážlivý individuální přístup ,kdy si můžeme s přihlédnutím k specifickým podmínkám daného případu zvolit materiál s optimálními vlastnostmi ,nám umožňuje  vyrobit zubní náhrady tak,aby plně splňovaly funkční a estetické požadavky pacientů. Současně nám to také nabízí  možnost rozšíření indikačního pole pro tento typ náhrad.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология