Tažné pružiny-Tlačné pružiny

Aplikace s těmito ortodontickými prvky vypadají na první pohled velice jednoduše. Ve skutečnosti patří k těm obtížnějším. Systémy s těmito prvky umožňují korekce zubů ve všech směrech.S pomocí tažných a tlačných pružin lze korigovat jak jeden zub, tak celé skupiny. Velkou výhodou stejně jako u elastických řetízků a gumiček, je způsob vyvíjení kontinuální stálé síly ,která působí na zuby určené ke korekci.Rovnátka jsou pro klienta „bezúdržbová“. Celá korekce probíhá podle předem stanoveného plánu. Stačí pouze občasná vizuální kontrola, zdali aplikace nebyla zvířetem poškozena. Zároveň jsou tyto systémy velmi hygienické.Nevyžadují stejně jako u aplikací s gumovými řetízky prakticky žádnou údržbu. Plak a případné zbytky potravy na těchto aplikacích ulpívají minimálně.

 Tažné pružiny

Tyto pružiny se používají především k bukální korekci dolních premolárů, zde jsou téměř nenahraditelné.Aplikace se skládá z kovových litých prstenu-ů ,vyrobených v laboratoři,tažné pružiny a ortodontického mini implantátu. V případě jiných variant posunu zubů se tato varianta bere jako jedna z možných alternativ pro daný specifický případ. Jejich nevýhodou ,v porovnání s elastickými gumičkami, je menší nabídka pružin. Obvykle se vyrábí v několika základních typech s různou silou účinnosti. Elastické gumičky a řetízky se vyrábí v mnoha typech a variantách s různou silou účinnosti.Navzájem lze vše kombinovat a snáze v tlamě adaptovat.To je také jedna z příčin, proč se jim dává v běžné veterinární praxi přednost před tlačnými pružinami.

 

Výhodou tažných pružin v porovnání s elastickými řetízky a gumičkami je větší odolnost. Jejich spojení s jinými prvky aplikace je taky výrazně lepší.Gumičky se mohou uvolnit, nebo může dojít k jejich přetržení. U psů a koček to až takový problém není, protože oprava poškozené gumičky je rychlá a mnohdy není zapotřebí ani zvíře uspat.

 Těžší je to u zvířat, s kterými nelze přicházet bezprostředně do kontaktu. Především u exotické zvěře, chované v zájmových chovech,zoologických zahradách atd., se upřednostňuje tato varianta.

 Tlačné pružiny

Nejčastěji se tento typ pružin používá v kombinaci s nalepenými zámečky na zubech při celkových korekcích frontálních úseků chrupu. Mohou být také použity jako účinný korekční prvek při mediálním-distálním posunu laterálních zubů.

 Velká kontinuální síla těchto pružin umožňuje zhotovit aparáty k roztažení špičáků ,nebo labiálnímu posunu frontálního úseku chrupu. Mohou tedy nahradit ortodontické šrouby ,nebo elastické řetízky-gumičky.Výroba těchto aplikací patří mezi nejobtížnější. U psů a koček se běžně nepoužívá. Pro vysokou účinnost a odolnost těchto aplikací, kdy v podstatě celý průběh korekce sledujeme a kontrolujeme vizuálně , se tyto rovnátka používají u zvířat, se kterými člověk nemůže přijít bezprostředně do kontaktu.

 

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология