Slečna věk 20 let. Prezentační práce. Zhotovení metalokeramického můstku podle fotografického vzoru úsměvu před úrazem.

 

  

Charakteristika případu: Slečna si při úraze zlomila pravý velký řezák. Lékařka, kde chodila jí ho extrahovala. Poté přešla k lékaři, s kterým spolupracuji. Ten jí nabrousil dva vedlejší zuby, protože  implantologické řešení si aktuálně nemůže dovolit. Zhotovil se provizorní můstek. Za pár měsíců ale musel lékař extrahovat pravý řezák, který byl kotevním zubem pro můstek. Vznikla tedy v ústech výrazná mezera, protože pacientka  má opravdu velké přední řezáky. S přihlédnutím k stávajícím finanční možnostem pacientky mi ošetřující lékař zadal zhotovit malou snímatelnou protézku, která nahradí dva chybějící zuby. Tohle řešení se ale ukázalo, že je na samé hraně indikace pro daný materiál. Navíc to nebude trvalá náhrada ale spíše imediátní, protože jde o po extrakci zhotovenou náhradu.

Nahrazení dvou pravých řezáků malou snímatelnou protézou z Deflexu. Slečna věk 20 let. 

Cíl práce: dané možnosti pro pacientku vzhledem k estetickému provedení keramického můstku.

S přihlédnutím k vzniklé velké mezeře a komplikovanému hlubokému skusu bude nutné pro dlouhodobou dobrou stabilitu můstku nabrousit celkem čtyři pilířové zuby. Tj. můstek bude v rozsahu od špičáku po špičák.

Zde se nabízí několik estetických možností nové rekonstrukce úsměvu.

1.Postavit zuby v nové náhradě do ukázkově srovnané anatomické řady.

2.Vycházet z původního, pro pacientku typického postavení zubů, které měla před úrazem.

 

Shrnutí- rozhodnutí. Pro pacientku není typicky zaoblený zubní oblouk ,ale jde zde spíše o tvar trojúhelníku s mírně zkříženými velkými řezáky, v němž má každý zub specifické postavení. Tento tvar zubního oblouku a zubů ovlivňuje nejen vzhled úsměvu a obličeje potažmo, ale i tvar rtů a okolních tkání. Narovnáním zubů do ukázkové anatomické řady by se musel zubní oblouk se stávající velikostí zubů zvětšit nebo by se musely zmenšit zuby. Celkově by to ale vedlo k výrazné změně vzhledu. Ve své podstatě už s imediátní náhradou balancujeme na hraně estetického kompromisu s tím, že atrofii alveolu v místě chybějících zubů kompenzuje polyamidová báze náhrady. U navržení konstrukce můstku s takto velkou mezerou musíme i k tomuto aspektu přihlížet. Navíc onen ztracený pravý velký řezák, který mírně překrýval levou jedničku utvářel řezákový bod. Zmenšením a narovnáním zubů viz. imediátní náhrada řezákový bod vizuálně utíká do prava od středové linie obličeje. S přihlédnutím ke všem aspektům, jsme se slečnou dohodli, že budoucí vzhled nové náhrady budeme realizovat podle fotografií úsměvu z období před úrazem. Budeme tedy vytvářet v podstatě kopii původního úsměvu.

Fáze 1

Provizorní pryskyřičný můstek

Tato náhrada se nasazuje po nabroušení zubů. Obvykle v období, kdy se ještě hojí sliznice. V našem případě to bude na dobu cca 1 až 2 týdnu, než zhotovím definitivní keramickou náhradu. Náhrada bude sloužit nejen jako krátkodobé estetické řešení, ale i jako vodící šablona a pomocný vzor pro výrobu definitivní keramické náhrady.

Tato fixní náhrada se dá zhotovit na situačním modelu stejně jako snímací i před extrakcí zubů. Po nabroušení zubů se mírně adaptuje a natmelí. V daném případě pouze Repinem, který umožní náhradu kdykoliv bez poškození sejmout, protože pacientka bude docházet do laboratoře průběžně na zkoušky konstrukce a  tvaru definitivní fixní náhrady.

Do provizorního můstku je vsazena uhlíko-kevlarová výztuž. Je to mimořádně pevný materiál ,který zabrání zlomení náhrady při nošení, ale i sundávání při zkouškách. Při pohledu na černou barvu z vnitřní strany náhrady to není esteticky úplně optimální, ale při pohledu ze předu, při úsměvu je výztuž okem nepostřehnutelná.

Pokračování případu

Zde se  případ trochu protáhne v čase, protože ošetřující lékař je aktuálně  na dovolené. Tohle je příprava. Až se vrátí a nabrousí slečně zuby, což je nutné k ukotvení můstku, budeme pokračovat.

Prezentace  individuálně podle fotografií zhotoveného keramického můstku bude doložena následovně.

27.10.2019 dokončení případu zde: Slečna věk 20 let.

 

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология