Poděkování za dar čistých prvků ,v podobě vzorků firmě Kovy a slitiny, s.r.o

Upřímně bych zde chtěl poděkovat celému týmu firmy kovy a slitiny s.r.o,ale především jejímu jednateli, panu Houdkovi, za vstřícné jednání a pomoc při kompletaci ukázkové pracovní  sbírky Mendělejevovy periodické tabulky prvků v mé laboratoři ,v podobě daru vzorků čistých prvků.

Oslovil jsem několik výkupen,kde mne vždy odmítli s odůvodněním,že odprodej cca 200g vzorečků je pro ně nerentabilní. Na druhou stranu se mi už nechtělo kupovat   až o 1000 procent předražené kovy u firem,které nabízí prodej těchto prvků i v řádech gramů pro sběratelské účely apod.

Děkuji firmě Kovy a slitiny s.r.o za dar čistých prvků v podobě Cd,Bi, Fe, Cu, V, Mn, Zn, Ni, Si, Cr, Mo, Al, Co, Ti, W, Ta, Sb, Sn, Pb, Zr, Mg, Nb ale také slitin Ferocer,Mischmetal a Litvar.

www.kovyaslitiny.cz

 

Výkup starých dentálních Cr-Co-Ni-Mo-W slitin

O možnosti výkupu těchto slitin jsem se dozvěděl od pana Houdka. Nevěděl jsem to já ani mnoho mých kolegů,že jde podobné slitiny ve výkupnách za dobrou cenu zužitkovat. Nejde zde samozřejmě o desetitisícové částky za vykoupenou slitinu ,ale nějaká ta tisícovka za kov,který by stejně skončil v koši se smíšeným odpadem určitě není k zahození. Zvláště v dnešní době,kdy se snažíme všechen odpad v rámci ochrany životního prostředí třídit, je tohle aktuální téma. Bylo by nelogické,když se prostřednictvím své firmy v rámci spolupráce s veterinárními stomatology podílím na ochraně zvířat, nepřispět v rámci svých možností trochu i zde a zároveň tak také poděkovat firmě Kovy a slitiny,s.r.o za jejich dar.

V sekci humánní protetika a na hlavní liště webu naleznete odkaz DOPORUČUJEME:VÝKUP DENTÁLNÍCH CR-CO/NI SLITIN

Odkaz obsahuje obecný úvod,popis způsobů výkupu daných slitin,přibližnou cenu a odkaz na specializovanou výkupnu,která je schopná provádět celostátní výkup Cr-Co/Ni dentálních slitin např. prostřednictvím České pošty.

 

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология