Dentální anomálie

Dentální anomálie jsou anomálie v poloze počtu a tvaru zubů. Je jich poměrně mnoho. Tuto stránku budeme průběžně doplňovat  o další případy tak,jak nám ošetřující lékaři ,nebo klienti nabídnou,nebo svolí publikovat své fotografie k jednotlivým typům anomálií.

Zdvojení zubu-zubní dvojčata.

„Tyto laické termíny“ označují na první pohled zdvojený zub, který ale po odborném vyšetření může ukazovat na několik typů anomálií.

Dentes geminati ,zdvojený zub,geminace –Schizodontia (Tooth gemination).

Termín označuje nekompletní rozdělení jednoho zárodku zubu.Vzniknou dvě  korunky na jednom kořeni.

Srostlice – Synodontia (Tooth fusion).

Termín označuje srůst dvou zárodků zubů v určité fázi vývoje chrupu. Dojde ke spojení zárodků pravidelného zubu a jeho dvojčete (nadpočetného zubu). Tato anomálie má dva základní typy.

Srostlice pravá – Dentes confusi

Termín označuje společný vývoj dvou zubních zárodů (korunek),které mají jeden společný kořen.

Srostlice nepravá – Dentes concreti

 Termín označuje srůst dvou zárodků zubů,který bude mít dva kořeny a dvě korunky. V tomhle případě lze kořenové kanálky zřídka endodonticky ošetřit,takže pulpitidy jsou řešeny převážně extrakcí.

Konkrescence – Concrescence

Termín označuje spojení zubů po ukončení vývoje kořenů (trauma).Zuby jsou spojeny cementem. Muže být spojen pravidelný zub s jeho dvojčetem (nadpočetný zub), ale i dva pravidelné zuby,které standardně dělí mezizubní mezera.

 

Tyto typy anomálií mohou být dědičné, ale i získané. Prvotní vyšetření zahrnuje RTG. V dalších se stanoví přesný typ anomálie. Obvykle s přihlédnutím k daným plemenům nevylučují tyto vady psy z chovu.

Brachygnathia (inferior)

 Vkus frontálních zubů dolní čelisti do dásně v horní čelisti.

Jedná se o distální uložení špičáků a řezáků, při kterém spodní zubní řada okluduje nefyziologicky příliš kaudálně. Tato vada se řadí mezi bazoskeletální odchylky, kdy je příčinou odchylka ve velikosti čelisti,která je s největší pravděpodobností geneticky podmíněná.

 V tomto případě má pacient krátkou a úzkou spodní čelist. Dochází k traumatizaci tvrdého patra nejen špičáky, ale i řezáky. 

Řešení takové vady je extrakce zubů, zkrácení zubu s vitální amputací nebo ortodontická korekce.

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389


 Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология