Polyamidová báze s keramickými zuby -Deflex Classic

Pracovní postup: totožný se standardním postupem. S přihlédnutím ke křehkosti keramických zubů je lepší nepoužívat příliš tvrdou sádru ke kyvetování. Usnadní to velmi následnou dekyvetaci. Kyvetu otevírat opatrně. Následné „vytloukání“ sádry s protézou z kyvety s velkou opatrností,aby nedošlo k poškození keramických zubů.

Pomocná retence: V případě potřeby,kdy je nutné zuby více stabilizovat v polyamidové bází lze do keramiky vyvrtat retenční dírky (pouze do klasické né zirkonové keramiky).

 

Adresa

PETR MOJ
Zubní laboratoř LPdental
Generála Svobody 280/24
736 01 Havířov - Šumbark
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 189 038
E-Mail: petr.moj@seznam.cz

IČO: 72081350
bankovní účet: 2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
Всё в твоих руках-LPdental (ЛПдентал)Ветеринарная стоматология