Protéza se specifickým individuálním postavením,úpravou a barvou zubů. Žena věk 27 let.

Ukázka možností ( pracovního postupu),kdy zhotovujeme celkovou snímací náhradu pacientům,kteří musí dojíždět k ošetření i více než 100km.

 

Charakteristika případu: žena věk 27let.

O podobných případech jsem na webu už psal. Více konkrétních informací k specifickým úpravám protézy naleznete zde: Atypické dentální práce: foto 7-1 a7-2. Bližší detaily ve fotogalerii- Možnosti v postavení zubů:foto 41 až 37.

Tento případ je ale zvláštní něčím jiným. Není to relativně nízký věk pacientky, co se týče indikace totální náhrady,ale vzdálenost,kterou byla ochotna podstoupit pro její zhotovení. V procesu zhotovení náhrad-y se musí pacient dostavit standardně do ordinace (laboratoře) zhruba čtyřikrát.

Pacientka pochází z polské vesničky u města Tarnov,která leží nedaleko města  Krakowa. To znamená, dostavit se zhruba čtyřikrát do cca 260 km vzdálené laboratoře. Celkovou snímatelnou náhradu nosí od svých 24 let.Vzhledem k tomu,že se bude na podzim  vdávat,rozhodla se náhradu, s kterou byla nespokojena, nahradit novou, zhotovenou dle jejich představ.

S přihlédnutím k vzdálenosti byla nutná úprava standardního pracovního postupu. Všemu předcházela předběžná telefonická konzultace případu. Na pacientku jsem si vyčlenil v dohodnutý termín návštěvy celý den.

První návštěva laboratoře. Ráno sejmutí otisku dolní čelisti. Původní náhrada slouží jako skusová šablona a základ otisku horní čelisti. Pohovor s pacientkou.Probrání představ vzhledu budoucí náhrady. Analýza donesených fotografií z mládí atd. Postavení zubů do vosku. Odpoledne zkouška náhrady-dle potřeby mírné úpravy.

K večeru pacientka odjela domů s původní náhradou,kterou jsem během dne potřeboval. Další termín jsme stanovili o tři dny později. Během té doby jsem náhradu v laboratoři dohotovil.

Druhá návštěva laboratoře . Ráno, předání náhrady. Případné nutné přibroušení náhrady provede pacientčin ošetřující lékař v Polsku.

Cena náhrady.

Původně jsem s přihlédnutím k použitým materiálům,pracnosti a celkově vynaloženému času,v kterém byla náhrada zhotovena stanovil cenu 12 tisíc Kč. Nakonec jsem ale pacientce s přihlédnutím k vzdálenosti,kterou musela absolvovat snížil na 9000,- Kč.

Petr Moj

 

Autor: Petr Moj
Aktualizováno: 27.08.2016 22:19:38