Pacientka se ve standardně na pojišťovnu zhotovených snímatelných náhradách necítí-řešení. Žena věk 67 let.