Pacientka se ve standardně na pojišťovnu zhotovených snímatelných náhradách necítí-řešení.